06.01.2013

Paven fornægter Jesu andet komme.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
20. november 2012.

Paven mener, at Jesu andet komme er Hans tilstedeværelse i Eukaristien.

Dette er en del af Pavens tale søndag den 17. november før og efter bønnen om middagen i Angelus på Peterspladsen.

Paven forklarede to centrale Bibelvers om Jesu andet komme således:

"Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyerne med megen magt og herlighed" (Mark 13:26).

"Menneskesønnen" er Jesus selv, der forbinder det nuværende med det fremtidige; profeternes gamle ord har endelig fundet et center, repræsenteret ved Messias af Nazaret: han er den centrale begivenhed, der midt i urolighederne i verden forbliver det faste og stabile punkt."

"Derfor beskriver Jesus ikke verdens ende, og når han bruger apokalyptiske billeder, optræder han ikke som "visionær.” Tværtimod ønsker han i hver tidsalder at borttage sine disciples nysgerrighed vedrørende datoer og forudsigelser, og ønsker i stedet at give dem en nøgle til en dyb, væsentlig læsning, og først og fremmest at angive den rigtige vej at tage - i dag og i morgen - for at indgå i et evigt liv. Alt sker – fortæller Herren os – men Guds ord forandres ikke, og overfor dette ord er hver enkelt af os ansvarlig for sin adfærd. Det er på dette grundlag, at vi vil blive bedømt."

Kilde: Zenit.org

Kommentar:
Jesu andet Komme på Romersk-Katolsk vis er Jesus i Eukaristien (Nadveren). Desværre er mange Evangeliske Protestanter blevet overbevist om det samme.

2 Peter 2:1: [Falske profeter og lærere]
”Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv.”

2 Thess 2:3:
”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn.”

Du skal give afkald på Pavedømmets onde. Den Romersk Katolske "kristus" er en kopi.

Den Romersk Katolske Kirke lærer, at "Jesus" allerede er vendt tilbage i Eukaristien (nadveren). Guds rige findes i kirken, og Tusindårsriget er den nuværende regeringstid for "Kristi vikar", Paven.

Katolikkerne får at vide, at Messias’ perfekte eksistens er opfyldt i Eukaristien (nadveren).