27.02.2013

Israel må gøre sig klar til en ny "Oslo-krigen."

Fra Ivarfjeld.com/
27. februar 2013.

Udtrykket "Oslo-krigen" definerer mere præcist den "anden Intifada" ved at knytte den til dens årsag.

Disse er Professor Ron Breimans ord. Han er tidligere formand for ”Professors for a Strong Israel”.

”Der er ingen grund til, at den Hebræiske presse adopterer det Arabisk udtryk "intifada" for at true Jøderne. Flere Israelske borgere bruger udtrykket "Oslo-krigen", der mere præcist definerer den "anden Intifada" ved at knytte den til dens årsag — Oslo-"freden" — som forudsigeligt førte til blodsudgydelser.

Skribenten prægede det ovennævnte udtryk. Det blev først brugt i to udtalelser, jeg skrev til den national-religiøse avis, Makor Rishon ("Forbered jer på Oslo-krigen", 17. juli 1998, og "En krig med navnet Oslo," 3. sept. 1999), faktisk før krigen begyndte.

Brug af det Arabiske udtryk er bestemt for at skjule forbindelsen mellem resultat og årsag og beskytte dem, der tilskyndte til den tåbelige affære i 1993.

Denne adfærd hos medierne er også forkert i praktisk gennemførlighed og kan potentielt vise sig at blive en selvopfyldende profeti. Hvis der er aktuelle bekymringer om fornyet vold fra den Palæstinensiske Myndighed, bør den Israelske reaktion være en afskrækkelse, snarere end et forlig; aggressiv i modsætning til blød.

At udnævne Livni til at lede forhandlingerne med PA er at sende det forkerte budskab. Det kunne fremkalde krav om at give aggressorerne fra Ramallah en "goodwill gestus".

Obamas besøg på et så tidligt stadium af hans anden Præsidentperiode og det pres, han kan forventes at bringe på Israels nye regering, vil have kunnet stabilisere sig, og før den Amerikanske Præsident endnu har lært af svigtet i hans første tur til området, kunne det også tjene til at skærpe kravene til den "svage" Holocaust-fornægter, Abbas. Hans svaghed er hans styrke.

Den kendsgerning, at en repræsentant for fjenden hver dag i den forløbne uge er blevet interviewet af de forskellige Israelske nyheds-kanaler, herunder en statsfinansieret kanal, er mærkelig - for at sige det mildt. Kan nogen forestille sig BBC samtale med repræsentanter for det Nazistiske regime under 2. Verdenskrig og tillade at det gik London-statsministerens næse forbi, for at henvende sig direkte til det Britiske folk og true det med en "intifada"?!”

Source: Israel hayom.com

Kommentar:
At Europa går tilbage til sin usle Nazistiske fortid, er det nemmest at få øje på ved at kigge på den massive Europæiske støtte til Islamisk terrorisme mod staten Israel. Hitler angreb Jøderne, og Islamiske kræfter følger i Nazisternes fodspor.

I Israel er der en voksende kløft blandt dem, der forstår truslen fra at opbygge en Nynazistisk celle på Zions bjerge, og dem, der simpelthen ikke ser fingerpeget.

Mark 13:19:
”For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.”

Jesus Messias advarede os om, at der ville blive forfærdelige tider, efterhånden som vi nærmede os Hans andet komme.

Nu er vi der. Kun ved at blive renset i Guds Lams blod kan mennesket undslippe Guds kommende vrede.

Stå op for Israel. Stå med det Jødiske folk i deres trængselstid.