29.07.2013

Romerrigets fald forårsaget af «Homoseksualitetens smitte»

Fra Endtimeheadlines/
28. juli 2013.

En fremtrædende Italiensk historiker hævder, at det Romerske imperium kollapsede, fordi en "smitte med homoseksualitet og kvindelighed" gjorde det til et let bytte for de barbariske horder, der satte gang i raseriet.

Roberto De Mattei, 63 år og souschef for landets Nationale Forskningsråd, hævder, at imperiet var dødeligt svækket efter at have erobret Karthago, som han betegnede som "et paradis for homoseksuelle".

Bemærkningen afstedkom vrede tilråb om hans tilbagetræden, og hans kritikere sagde, at hans kommentarer var homofobiske, stødende og upassende for hans stilling.

Romerrigets fald var et resultat af "kvindelighed” hos nogle få i Kartago - et paradis for homoseksuelle - og den smittede mange.

"Et par homofiles afskyelige tilstedeværelse inficerede en god del af folket, (Romerne)," fortalte Professor Mattei til Radio Maria, en Katolsk radiostation.

Den Romerske republik opnåede dominans over Kartago i nutidens Tunesien under de Puniske krige i det tredje og det andet århundreder f. Kr., hvor Hannibal til sidst foretog sin mislykkede overgang over Alperne med krigselefanter.

Efter den tredje og endelige Puniske krig faldt Kartago i Romerske hænder, efterfulgt af de fleste af de andre, der var afhængige af det Puniske Imperium.

Professor Mattei hævdede, at det var som hovedstad i Roms Nordafrikanske provins, Kartago blev et arnested for den seksuelle perversion, der gradvist påvirkede selve Rom. Rom blev i sidste ende en barbarisk stammer i 410 e. Kr. More
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.  De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.
Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige,  og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente." Rom 1:24-27.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Homoparaden og Dagen

Paven vil integrere homoseksuelle mere i samfundet