16.08.2013

Misbrug af Bibelens profetier og profetiernes død.

Fra Raptureready.com/
Af Jan Markell.

Jeg er dybt bekymret og sørgmodig over, at nogle af vor nations mest fremtrædende kristne ledere bare ikke kan forstå det, når det kommer til spørgsmålet om Bibelens profetier eller Israel.

Lige så bekymrende er det, at eskatologien forsvandt fra vore prædikestole for ca. 15-20 år siden, fordi de er "splittende," "forvirrende", og måske kan drive dagens ”søgende” væk.

Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor det budskab, at "Kongen kommer" ikke passer til dagens "feel good"-teologi.

Bibelen siger i 2 Thess at der i de sidste dage vil komme et stort "Frafald" fra den sunde lære. Det forklarer måske den kraftige stigning i den populære teologi, der kaldes "Preterisme" - den lærer, at alle - eller de fleste af - profetierne er historie. De fandt sted i år 70 e.Kr. med ødelæggelsen af Jerusalem. Trængselen var forfølgelsen af de hellige. Nero var sandsynligvis Antikrist, skønt han døde i år 68 e. Kr. ved selvmord.

Der er fulde og delvise Preterister. En delvis Preterist vil bedømme en fuld Preterist som kættersk, for en fuld Preterist lærer, at Jesus vendte tilbage i år 70 e.Kr., men kun "i ånden”. Men alle Preterister mener, at der ikke er en kommende Antikrist, en Trængsel, et Millennium, eller at nationen Israel spiller en rolle nu og i fremtiden. De tror på Kristi genkomst og de troendes opstandelse, men ikke på Bortrykkelsen.

Teologien kom i 1600-tallet, men blev ikke populær før med det 20. århundredes lærere som Ken Lavadel, RC Sproul, Gary Theiss, og "The Bible Answerman" Hank Hanegraaff.

Hank og hans radiogæster plæderer ugentligt for årsagen til de forfulgte og "besatte" Palæstinensere, ved at forvrænge Skriften og den historiske revisionisme; men hans bøger og radioshows gør ham til en af de mest magtfulde mænd indenfor kristendommen.

Men endnu mere respekteret er Rick Warren, manden, der forsøger at give os et "formål", samtidig med at bogen fortæller læserne, at de skal holde sig væk fra Bibelen profetier. Jeg ved, at mange er vokset fra hele det "Formålsdrevne fænomen", men jeg er meget bedrøvet over, at denne indflydelsesrige kristne leder på side 285-286 i bogen, "The Purpose Driven Life," skriver, at Jesus sagde til sine disciple: "Detaljerne i min tilbagevenden er ikke jeres sag." Rick giver os både kapitel og vers for denne udtalelse!

Vi skal fokusere på vor "mission", som ikke er Bibelens profetier. Vi skal prædike Evangeliet for alle nationer, og derefter kommer enden, siger Rick.

Han antyder, at profetierne er en "afledningsmanøvre fra Djævelen", og at de indebærer, at vi ikke fokuserer på det arbejde, Gud har planlagt for os. Så de profetier, der afleder os, er ikke egnede for Guds rige.

Han får ikke med, at to tredjedele af Bibelen er profetier, og at Jesus siger: "Vær på vagt og bed" om Hans genkomst. I Mattæus 16 revser han farisæerne for at kende tegnene, når det gælder vejret, men ikke tidens tegn.

Rick berøver os vort "velsignede håb". Vort "formål" kan på ingen måde have noget at gøre med den alarm, der lyder i de sene time, siger Rick, og det passer fint med hans planer. Men Bibelens profetier og evangeliseringen passer sammen som hånd i handske!

Jeg konkluderer, at man kan have en international platform og sælge millioner af bøger, ja, endda stige til politiske højder, uden at det får nogen særlige konsekvenser, hvis man er ligegyldig overfor profetierne og har en forvrænget eskatologisk teologi, der ikke finder, at Israel er mere relevant end de Kanariske Øer.

Hvor belejligt for fjenden, at tilsløre den forsvarlige teologi bag sand Bibelsk undervisning, og få folk til at spekulerer på, om alle profetier er historie, om Kirken er Israel, og om vi er vildledt, hvis vi tror, at vort "formål" er at tro på en sund profetisk undervisning, når den i virkeligheden blot er en afledningsmanøvre.

Jeg er frustreret, og jeg spekulerer på, om Gud ikke græder.
------------------------------------------------------------------------------------------
Artiklen er af ældre dato, hvorfor enkelte afsnit er udeladt.
------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Hvorfor "Preterisme" er en falsk lære.
Preterisme? – en fatal vildfarelse i Endetiden.