11.09.2013

Når de siger: "Fred og ingen fare.."

Fra Endtimeheadlines/
11. september 2013.

Lieberman antyder, at fredsforhandlingerne kan føre til en katastrofe.

1 Thess 5:3: ”Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.”

Formanden for Knessets Udenrigsanliggender og Forsvarsudvalg, MK Avigdor Lieberman, pegede onsdag på det, han ser som en fællesnævner mellem Israels manglende evne til at forudsige Yom Kippur-krigen i 1973 og de blodige eftervirkninger af Oslo-aftalen fra 1993. Han skrev på sin Facebook-side, at i begge tilfælde stod forudfattede opfattelser i vejen for opfattelsen af virkeligheden.

Han antydede, at den samme fare eksisterer i dag fra den såkaldte "fredsproces" med den Palæstinensiske Myndighed (PA). Næste uge, bemærkede han, "vil vi markere følgende dage: 20-årsdagen for underskrivelsen af Oslo-aftalen, samt den Hebraiske dato, der markerer 40 året siden udbruddet af Yom Kippur-krigen."

Når der tages hensyn til alle de afgørende og grundlæggende forskelle mellem de to begivenheder, var der i begge tilfælde forudfattede forestillinger, og tilfældet Oslo var i nogle folks bevidsthed det, der førte til de barske resultater og tabet af mange menneskeliv."

Lieberman bemærkede, at selv om det i dag er et spørgsmål om konsensus, var nationens lederskab før Yom Kippur-krigen bundet til forudfattede opfattelse, og hvad angår Oslo, "er der stadig nogle mennesker, der ikke vil lade virkeligheden forvirre dem." "Selv i dag, 20 år efter, er der stadig nogen, der er fanget af de forudfattede idéer. Oslo-aftalen, som skulle føre til en omfattende fred mellem Israel og Palæstinenserne, førte faktisk til, at tusinder blev dræbt i terrorhandlinger og krig, og til en manglende evne til at bevæge sig hen imod en omfattende løsning og en ende på konflikten."

 "Den grundlæggende fejl i den forudfattede idé om Oslo-aftalen," tilføjede han, "er, når man ikke forstår, at man ikke kan tvinge en fredsaftale ned over hovedet på folk og forvente sikkerhed og økonomisk vækst som følge deraf. Rækkefølgen er modsat: Kun efter, at Israel har fået sikkerhed, og Palæstinenserne har opnået økonomisk velfærd, vil vi være i stand til at opnå en politisk løsning. Ethvert forsøg på at vende den naturlige orden vil føre til fiasko, og det gør ingen forskel, hvad processen hedder og hvem, der anfører den. Jeg tror ikke på at indføre fred. Fred skal opbygges."

I stedet for at forsøge at nå frem til et "tvungent" arrangement, sagde Lieberman, bør Israel og den Palæstinensiske Myndighed koncentrere sig om koordinering af spørgsmål om sikkerhed og økonomi.

"Vi må ikke skabe illusioner og urealistiske forventninger igen. De kan – ligesom Oslo - føre til skuffelse og frustration, og som følge deraf, vold og terror," fastslog Lieberman. Arutz Seva
-------------------------------------------------------------------------------------
"Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.  Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm." 1 Thess 5:3-8.