16.10.2013

EU parat til at skabe "fred i vor tid."

Fra News that matters
16. oktober 2013.

Israel opfordrer verdensmagterne til at stå fast med hensyn til Iran, når Genève-forhandlingerne starter.

Seks verdensmagter og Iran startede tirsdag deres første forhandlinger i seks måneder, mens Premierminister Benyamin Netanyahu og hans sikkerhedskabinet opfordrede P5+1 til at opretholde sanktionerne mod Teheran, indtil de nedlægger deres atomprogram.

Seks nationer – De Forenede Stater, Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien og Tyskland – vil lægge pres på Iran på et todages møde i Genève, for at de skal føre deres nukleare program tilbage mod fritagelse af økonomiske sanktioner.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Vi nærmer os hurtigt afslutningen på nådetiden. Det er den tidsalder, hvor folk kunne være blevet frelst ved at overgive sig til Jesus, den Jødiske Messias.

Nu er en alder med guddommelig dom ved at tage sin begyndelse. Mennesket vil ikke længere kunne blive frelst, men vil stå over for dom og evig straf for deres liv i synd.

At man accepterer ondskaben fra Ayatollahen i Iran er et tegn på afslutningen af den nuværende tidsalder. Alle nationer vil forene sig i deres forsøg på at konfrontere Israels Gud. Den sidste krig vil blive en krig mod Guds Ord.

Joh 3:19:
”Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde.”

Få mennesker er villige til at læse i Bibelen. Hvis de gjorde det, ville de finde Sandheden, og Sandheden ville sætte dem fri. Bibelen er et vidnesbyrd om Guds redningsaktion for den faldne Adam, far til alle syndere.

Redningsmissionen vil blive afsluttet, når Jesus vender tilbage som Løven af Juda for at frelse de udvalgte fra evig fordømmelse i helvede. Disse sjæle gik ikke fortabt. De søgte efter Sandheden, og de fandt den.

 Ordsp 1:28-30:
”Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.”

Guds rest på jorden vil blive frelst, fordi de accepterede "fredsaftalen" med Gud Den Almægtige, Israels Hellige, forseglet med Guds Lams blod. De modtog syndernes forladelse, der findes i Jesu blod. Der er ingen anden forsoning for synd. Uden Messias’ blod vil man dø i sine synder og gå fortabt.

Vær vís. Søg Sandheden i dag, og accepter, at du er en synder, der skal frelses. Omvend dig, eller gå fortabt.