30.04.2012

Nordmann førebur FN til den siste store “fredstyrken”

Fra Ivarskrivar.com/
30. april 2012.

Med FN på plass i Syria, vil nordmenn bli moblisert til den siste krigen i Midtausten. Saman med Islamic Jihad mot Israel.

Norske generalmajor Robert Mood har vært sentral i prosessen med å få sendt observatører til det borgerkrigsherjede landet.

- Nå er det opp til partene å motta disse FN observatørene på en måte som klart viser at de mener alvor med sine uttalte forpliktelser og våpenhvilen. Observatørenes mulighet til å operere fritt uten noen hindringer er det beste svar på dette, sier Mood i en kommentar til pressen.

Kjelde: VG

Kommentar:
Bibelen seier at alle nasjonar skal reise seg mot Israel. Den beste organisasjonen til å oppfylle denne profetien er FN. Generalmajor Robert Mood representerer det mest Jødefiendtlege landet i Europa. Norge.Saman med norsk UD og Forsvarsdepartementet vil Modd snart stå saman med Islamic Jihad.

Vel inne i Syria vil dei stå på Israel si nordgrense. På andre side av Golan høgdene ligg Armageddon sletta i nord-Israel. Her skal Israel sin Gud gjere dom med alle nasjoane som hatar Han.

Norge kjem snart til å mobilisere nye FN-soldatar til Syria, dei som vil bli sent inn på Israel sine fjell for å bring fred for “palestinarane”.


Joel Kapittel 3:7:
"då vil eg samla alle folkeslag og føra dei ned i Josjafat-dalen. Der vil eg halda rettargang med dei om Israel, mitt folk og min eigedom, som dei spreidde mellom folka. Dei delte landet mitt."

Slik som nordmenn trudde dei skulle hjelpe “fredskaparen” Hitler på austefronten i 1943, vil nordmenn bli sendt rett i døden når dei kryssar grensa til Israel.

Sakarja Kapittel 14:12:
"Dette er den plaga Herren lèt råka alle dei folka om dei går til krig mot Jerusalem: Han skal la kjøtet rotna på dei medan dei enno står på føtene. Auga skal rotna i hòlene sine og tunga rotna i munnen på dei."

Kort og godt fordi ingen bryr seg om sanninga. Ingen bryr seg om det som står i Bibelen.

Skriven av Ivar Fjeld