03.08.2013

"Det vil aldri komme til å skje at dere tar Israel fra oss"

Fra Odetogisrael.no/
3. august 2013.

Under en parlamentarisk debatt i Israels najsonalforsamling - Knesset - sist onsdag, tok det arabiske medlem av Knesset, Jamal Zahalka, ordet og sa rettet til Netanyahu:" Vi var her før deg , og vi vil være her etter deg."

Under en parlamentarisk debatt som fant sted sist onsdag i det israelske Knesset, sto den israelske statsborger og arabiske medlem av Knesset, Jamal Zahalka, på talerstolen og erklærte: «Vi [palestinerne] var her [i Israel] før deg, og vi vil være her etter deg. "Bare et øyeblikk senere tok Israels statsminister Benjamin Netanyahu ordet og svarte Zahalka: "Den første delen av det du sa er ikke sant, og den andre delen vil aldri skje." Netanyahu slo deretter sin hånd hardt i talerstolen og gikk tilbake til sin plass.

Hvis den vestlige verdens media kjente bedre til arabernes holdninger til Israel og det jødiske folk, ville det nok ikke vært så stor debatt om hvorfor konflikten i Midt-Østen har så liten sjanse for å kunne bli løst. Brorparten av skylden for at konflikten fortsetter, er at den arabiske verden regelrett avviser Israels rett til å eksistere.

Ved å si til Israels statsminister i Knesset: "Vi vil være her etter deg," avslører egentlig araberen og israeleren Zahalka at det ikke er noen forkjell mellom ham og Hamas og den arabiske selvstyremyndigheten (PA). Zahalka og de ​​nevnte arabiske grupper vil ikke kunne leve i fredelig sameksistens med en jødisk stat. De ønsker at Israel blir strøket av kartet, men de blir ikke enige om hva de må gjøre for å bli kvitt Israel.

Zahalkas uttalelse fra Knessets talerstol bør minne oss om, at det aldri vil bli oppnådd fred ved at Israel gjør territoriale innrømmelser i fredsforhandlinger. Heller ikke ved å sette fri arabiske terrorister. Utsiktene for fred vil bare bli mulig når den arabiske verden endrer sin holdning til jødene og aksepterer Israels eksistens. Men dette vil i hvertfall ikke skje, så lenge ikke Vesten tar avstand fra hva det arabiske medlem av Knesset jamal Zahalka uttalte.