07.08.2013

Tilføjelse til grundsyn.

Fra News that matters
7. august 2013.
Kommentar af Gloria J.

Satan kan kun gøre det, som Herren Israels Gud tillader ham at gøre. Når de første 3 1/2 år kommer, vil Satan og hans dæmoner have det fulde herredømme. Herren havde 3 1/2 år, da Han var her, og Satan vil kræve 3 1/2 år... og få det. Den Hellige Ånd vil ikke blive taget fra Hans folk (de sande Kristne), men Den Hellige Ånd vil ikke holde noget ondt tilbage, når de første 3 1/2 år er begyndt.

Der sker nu et stort frafald. Mon vi allerede lever i Den store Trængsel? Bortrykkelsen af de troende vil ske imellem det sjette og det syvende segls domme. I disse dage vil der være megen konspiration og okkultisme... at frygte Herren vil bevare mig fra begge dele.  Read here.
--------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Israel og Endetiden-grundsyn juni 2012.