28.09.2013

Når selvforsvar blir sett på som umoralsk.

Fra Ordetogisrael.no/
28. september 2013.

På fredag i forrige uke ble to israelske soldater drept av palestinsk-arabiske terrorister i Judea og Samaria. Drapet på Tomer Hazan fant sted utenfor Qalqilya i Samaria.

[Foto: Den myrdede israelske soldaten, Tomer Hazan]

Nadal Amr, hans arabiske arbeidskollega og Tomer Hazan var sammen på en restaurant i Bat Yam. Her ble Tomer invitert til å besøke Nadal Amrs landsby. Nadals bror sitter fengslet i Israel for terrorvirksomhet, og Nadal ønsket å bruke Tomer i en utvekslingavtale for å få sin bror ut av fengselet. Men bare få timer etter drapet, hadde de israelske sikkerhetsstyrkene sporet Nadal, som deretter viste dem liket av Tomer.

En dag senere ble Gal Kobi skutt i nakken mens han var i vakttjeneste utenfor Patriarkenes grav (Makpelahulen) i Hebron. Gal ble drept under en dag av sammenstøt mellom palestinsk-arabiske opprørere og israelske sikkerhetsstyrker. Han ble skutt under turbulente forhold. Drapene sjokkerte det israelske samfunnet som befant seg midt i feiringen av sukkot (løvhyttefesten).

Etter drapet på Gal i Hebron ga statsminister Netanyahu en umiddelbar tillatelse til jødiske bosettere å vende tilbake til et hus de hadde tidligere blitt kastet ut av i nærheten av Makpelahulen. Huset har blitt kjøpt av bosetterne, men for å flytte inn i bygninger i dette området kreves godkjennelse fra forsvarsministeren eller statsministeren. Netanyahu kommenterte hendelsen ved å si: "De som prøver å drive oss ut av byen, vil bare erfare at det motsatte skjer. Med en hånd vil vi bekjempe terror og med den andre vil vi styrke bosettingene."

De israelske vaktpostene, sikkerhetsgjerdet, den militære tilstedeværelsen og militæraksjoner i PA–styrte områder, er ofte gjenstand for kritikk i Vesten. Men årsakene til dette blir nesten aldri nevnt. Drapet på Tomer Hazan bidrar til å forklare situasjonen. Tomer og Nadal var arbeidskamerater. Det hadde utviklet seg et såpass sterk tillit mellom dem, slik at Tomer gikk med på å reise med til Nadals landsby. Der ble han myrdet av sin arbeidskamerat. Dette er ikke en unik historie, jøder har blitt drept av arabiske bekjente flere ganger før. I andre tilfeller blir de drept, helt uprovosert, bare fordi de er jøder. Det er nok å nevne Vogel familien som ble myrdet mens de sov.

Resultatet av dette er at mange israelere føler det er veldig vanskelig å stole på de palestinske araberne – og det er svært vanskelig å si hvilke arabere man kan stole på. Resultatet er en dyp mistillit mot arabere generelt. Dette har ingenting å gjøre med fordommer eller ondskap - det er bygget på fakta og på negative erfaringer. Hundrevis av jøder har blitt drept de siste tjue årene på grunn av et blindt palestinsk-arabisk hat. Det israelske svaret er å iverksette sikkerhetstiltak for å hindre at dette skjer igjen – Men for dette blir de kritisert.

I stedet er Israel presset av det internasjonale samfunnet til å løslate personer som Nadal Amr. Det er nemlig hva det betyr å “frigi palestinske fanger" som man ustoppelig begjærer at Israel skal gjøre. Vi snakker altså om kaldblodige terrorister. Når det å forsvare seg mot terrorisme blir umoralsk og det å slippe mordere fri blir akseptabelt, har tiden kommet for å tenke gjennom våre handlinger.
----------------------------------------------------------------------------------
"De vil helbrede mit lemlæstede folk, de siger letsindigt: »Fred, fred!«, skønt der ikke er fred." Jer 6:14.