27.09.2013

Obama sammenligner Iran/Israelsk "fred" med Arabere.

Fra News that matters
26. september 2013.

At Obama sidestiller Israelsk-Palæstinensisk vold med den Iranske atomtrussel, viser den manglende dybde i hans egeninteresse i Israels eksistens og trivsel.

Ved at sidestille Israelsk-Palæstinensisk vold med en Iransk atombombe, ser USA's Præsident Barack Obama i talen tirsdag morgen før FN's generalforsamling ved første øjekast ud til at have sat denne konflikt ud af alle fornuftige proportioner.

Det er svært at forestille sig, hvordan den fortsatte vold i Jerusalem og Ramallah skal kunne sammenlignes med en paddehattesky fra Teheran. Og alligevel angiver Obama, at bremse Irans atomprogram og løse konflikten, som sine to udenrigspolitiske topprioriteter.

"Skønt disse spørgsmål ikke er årsag til alle regionens problemer, har de været en væsentlig kilde til ustabilitet i alt for lang tid, og hvis de bliver løst, kan det hjælpe med til at tjene som grundlag for en mere omfattende fred," sagde Obama.

"To stater er den eneste rigtige vej til fred: Ligesom det Palæstinensiske folk ikke må blive fordrevet, er staten Israel her for at blive," sagde Obama.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Obama er en bedrager. Han blev opdraget af en Muslimsk far fra Kenya, og deler det Sunni-Muslimske verdensbillede.

Dette syn ser Israel som grunden til de Islamiske magtkampe. Hvis det Zionistiske Israel bliver tvunget til at leve i underkastelse af en Arabisk sponsoreret "fredsplan", vil Muslimerne omfavne hinanden.

Folk, der kender deres historiske ABC - og der er stadig nogle få tilbage - ved, at Obama spreder røverhistorier. Sunni- og Shia- Muslimer har dræbt og lemlæstet hinanden de seneste 1.400 år. Islam var ikke en religion for fred før år1948, og har sikkert ikke ændret sig til en "fredsbevægelse" siden.

Hvis Islam var interesseret i fred med det Zionistiske Israel, kunne en fredsaftale være blevet underskrevet i årene mellem 1948 og 1967. Araberne kontrollerede Østjerusalem, den såkaldte "Vestbred", Gaza og Golanhøjderne. Men selvom de kontrollerede disse områder, ville Jihad stadig ødelægge Israel.

Obama er en løgner. Stol ikke på denne mand.

Alle, der arbejder for at ødelægge Israel, skal dømmes den dag, Jesus vender tilbage.
---------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvordan ville en Iransk-Israelsk nuklear skudveksling se ud?