02.12.2013

Israel inviteres til å bli medlem av de vestlige nasjoners FN-gruppe.

Fra Ordetogisrael.no/
2. december 2013.

Helt siden Israel ble medlem av FN har landet likevel ikke blitt akseptert som fullverdig medlem. Nå har imidlertid Israel blitt invitert til å bli medlem i de vestlige nasjoners FN-gruppe.

De vestlige lands gruppe i FN har nå invitert Israel til å bli med i deres felleskap, et trekk som er begynnelsen til en "normalisering" i forholdet mellom Israel og FN´s organer i Genève, bl.a. FN´s menneskerettighetsråd. FN´s kontor i Genève har inntil nå nektet å tillate Israel medlemsskap.

Spørsmålet om israelsk medlemskap i WEOG i Genève og i New York er mer enn en formalitet, fordi valg til FN-organer vanligvis skjer gjennom en nasjons deltakelse i regionale grupperinger.

"Israel har endelig blitt tatt opp som medlem av en geografisk gruppe i Genève, noe som betyr at våre relasjoner med FN´s organer i Genève vil være mer eller mindre normalisert, og den ekskludering og marginalisering som Israel inntil idag har møtt, nå vil bli fjernet," sa en israelsk talsmann til The Jerusalem Post. Israel vil nå bl.a. kunne ta sete i FN´s menneskerettsråd.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Ayatollah: Slet Israel fra jordens overflade.