09.12.2013

Viktig møte mellom Israel og Russland i Moskva idag.

Fra Ordetogisrael.no/
9. december 2014.

Den økonomiske samarbeidskomiteen mellom Israel og Russland møtes i Moskva idag. Israels delegasjon ledes av utenriksminister Avigdor Liebermann. Den russiske delegasjonen vil bli ledet av visestatsminister Arkady Dvorkovich.

De spørsmål som samarbeidskomiteen vil starte med å behandle gjelder handelsspørsmål, inkludert en avtale om frihandel med den trilaterale tollunion, tollspørsmål, samarbeid i teknologi og forvaltning av vannressurser samt flere andre viktige diplomatiske og økonomiske saker av stor interesse for begge parter.

Samarbeidskomiteen møtes årlig alternerende mellom Jerusalem og Moskva. I møtet som starter idag vil komiteen diskutere handelsspørsmål, inkludert en avtale om frihandel med den trilaterale tollunion, som er mellom Russland, Kasakhstan og Hviterussland.

I tillegg vil komiteen behandle tollspørsmål vedrørende eksport av ferske landbruksprodukter fra Israel til Russland, samarbeid i teknologi og forvaltning av vannressurser, samarbeid innen olje samt energitransport, fornybar energi , relasjoner mellom russiske og israelske selskaper i området av investeringer i naturgass , vitenskapelig samarbeid, utenrikshandel, forsikringsspørsmål og samarbeid innen reiseliv. Spørsmålet om å signere en pensjonsavtale mellom statene vil også bli tatt opp.

I de senere årene har det vært en betydelig økning i handelen mellom Israel og Russland, som nå nærmer seg 20 milliarder norske kroner. En rekke nye avtaler mellom de to stater vil bli undertegnet på slutten av forhandlingene.