27.06.2013

Er Den Lutherske Bibel inspireret af Den Katolske Kirke?

Om Første Mosebog 12:2.

NIV: “I will make you into a great nation, and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing.”

Oversat: “Jeg vil gøre dig til en stor NATION, og jeg vil velsigne dig; Jeg vil gøre dit navn stort, og du vil blive en velsignelse.”

Den Danske Bibel: “Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.”

Den Norske Bibel: “Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pave Francis siger: "Fred er for alle Abram’s børn."
Fra News that matters.
26. juni 2013.

Kommentar fra artiklen:
Den Romersk-Katolske Bibel har mange fejl og mangler. En af dem sletter nationen Israel.

Denne fejl findes i Første Mosebog 12:1-3. Gud lover ikke at gøre alle Abrams børn til Ét "Folk". Gud lover Abram: "Jeg vil af jer skabe en stor NATION” (KJ. oversat). Men først ændrer Gud Abrams navn til Abraham. En ny mand, kaldet til at følge Gud for at opbygge en stor NATION, og give budskabet om den Sande og Levende Gud til alle mennesker.

Hverken de Kristne eller Muslimerne er blevet en stor NATION; men Jøderne er. Løftet om denne Nation blev videregivet til Isak og Jakob, og desuden til den Jødiske Kong David.

Første Mosebog 12:2:
”Jeg vil gøre dig til en stor nation, og jeg vil velsigne dig; Jeg vil gøre dit navn stort, og du vil være en velsignelse” (Oversat fra Engelsk).

Når Gud taler om ÉT FOLK, taler Han om alle, der vil acceptere Messias, Jesus af Nazareth. Det store flertal af Muslimer afviser Guds Søn, og kalder det blasfemi at tale om frelse i Jesu blod alene.

Kun troen på Jesus Messias kan give et menneske fred - evig fred.

Joh 14:27:
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”

Mange mennesker har fundet den evige fred uden at vide, hvor Israel er på landkortet. Men hvis du har lært om Israel i skolen, kan du ikke længere ignorere det, så bland ikke Israels fjender ind i det.

Mange Kristne, der ikke kan acceptere Guds NATION, vil til sidst falde i Erstatnings-teologiens fælde - forestillingen om, at Gud er færdig med Jøderne, fordi de forkastede Messias. Nu er alle løfter i Bibelen overført til de "Kristne".

Hvis løfterne om NATIONEN stadig er gyldige, står mange teologer og Kristne ledere i fare for at være falske lærere. De fornægter Sandheden.

Denne form for Erstatningsteologi tager ikke nationen Israel i betragtning. I 1948 genfødte Herren denne nation. Staten Israel blev dannet, baseret på et løfte til Jødernes forfædre, nemlig børn af Abraham, Isak og Jakob.

Jesus Messias vil stå ved dette løfte, til hvilket Han selv er medforfatter.

Paven tager dødbringende fejl og bedrager hjorden.