06.06.2013

Massiv stigning i frafaldne og "døde kristne" i USA

Fra News that matters.
6. juni 2013.

Kun 15 pct. af de unge i USA siger, at de er kristne. Hundredvis af kirker lukke ned hver måned.

Der er anslået 100.000 kirker i Nordamerika, der af de fleste eksperter ville blive anset for at være udryddet. Der er andre 100.000 til 200.000, som er meget syge og snart kan komme på dødslisten.

Ifølge vort skøn er kun 15 procent af tusindårskiftets generation, født fra 1980 til 2000, Kristne. Vi er ved at miste vor nation for Kristus. I mellemtiden lukker tæt på hundreder kirker hver måned. Mange flere er på dødens afgrund.

Og skønt genoplivningen af kirken ikke kan være det eneste instrument, Gud bruger, må det være et afgørende instrument i denne åndelige kamp.

Vil du deltage i bøn om dette presserende og alvorlige behov?
Vil du overveje, hvordan Gud kan bruge dig i indsatsen?

Source: Privat letter in Christian Post

Kommentar:
Den sørgeligste del af kristendommen er de kristne, der fornægter Skriften. De sætter sig selv over Gud, og påstår, at de ved bedre end Ham.

Et af bedragene i vor tid, er knyttet til den falske lære om en "vækkelse i endetiden" - en massiv udgydelsen af Den Hellige Ånd i vore dage.

Der står absolut intet om dette i Skriften. Radikalt modsat er de sidste dage en tidsalder med falske lærdomme, frafald og bedrag.

I Daniels Bog forklarer Jesus, at ved slutningen af nådens tidsalder vil Hans hellige folks magt blive fuldstændig brudt. Få, om nogen, er villige til at lytte og adlyde. Den Hellige Ånd vil simpelthen ikke være der.

Daniel 12:7:
”Så hørte jeg manden, der var iført en linneddragt, og som svævede over flodens vand, sværge ved ham, som lever evigt, idet han løftede begge hænder mod himlen: »Én tid, to tider og en halv tid! Når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op.«

Bibelens Gud glæder sig ikke over menneskers kødelige frafald.

Jesus spurgte selv, om Han mon ville finde troen, når han vender tilbage.

Han advarer også alle troende om, at mange vil falde fra troen og gå ad den brede vej mod ødelæggelse. Nogle få vil fortsætte på den smalle vej og komme igennem den snævre port til Himlen.

Jakob 4:4:
”I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.”

Er du en af dem, der spreder falsk lære eller følger de falske profeters vej?

Er du begyndt at gå på kompromis?
Elsker du verden?

Forstår du, at mange, der hævder at være Kristne, gør djævelens arbejde i ”Jesu” navn?

Omvend dig eller gå fortabt. Vend tilbage til din første kærlighed og accepter, at hele verden vil hade dig. Hvis ikke, vil du stå overfor dom og evig straf.