22.08.2013

Kerry hjælper Araberne med at gøre Tel Aviv til det næste Damaskus.

Fra News that matters
21. august 2013.

John Kerry har set Damaskus bliver forvandlet til en ruin. Men alligevel lægger han pres på Israel, for at de skal acceptere den samme vej, idet han tager parti for Araberne, som endog massakrerer deres eget folk.

[Foto: De Muslimske fredsskabere har bragt varig fred til denne gade]

Ovenstående titel er min. Men oplysningerne i denne artikel er ord, der har været trykt redaktionelt i Jerusalem Post.

Kerry har efter sigende truet Premierminister Benyamin Netanyahu med en "delegitimering på steroider", hvis forhandlingerne skulle træde vande. Den underliggende betydning er, at medmindre Israel overgiver mere og mere jord, bliver de en paria. Ansvaret er Israels.

Hadpropaganda burde forbydes i forbindelse med søgen efter fred. Hvor tilskyndelser tåles, kan det hævdes, at fredelige hensigter er tvivlsomme. Men i PA’s tilfælde, hvor tilskyndelsen er myndighedernes yndlingsprojekt, er det en grov krænkelse af alle og enhver, der påtager sig at efterstræbe en eller anden form for sameksistens.

I PA er tilskyndelsen allestedsnærværende og bliver aktivt næret af embedsstanden via dens statskontrollerede medier, skolesystemet, som den styrer, og Moskeerne, hvis gejstlige den udpeger og afholder.

Mange daglige rapporter fra ”Palestinian Media Watch” illustrerer dette til rigelighed. Et krav om det, der kan blive til folkedrab og en etnisk udrensning af Jøder, formerer sig uden at fornærme nogen af ”State Departments” følelser og uden at fremkalde den mindste harme i de oversøiske medier.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
At promovere de Muslimer, der bor Vest for Golanhøjderne, som "sande fredsstiftere", og kun de, der bor Øst for Golan, som "Jihadister", er et farligt bedrag.

Hvis Muslimerne i Syrien nogensinde bliver i stand til at forene sig med Muslimerne i Ramallah, vil de slutte sig sammen og kæmpe om Tel Aviv. De vil i sidste ende få den finansielle hovedstad i Israel til at se ud som den nuværende ruinby, Damaskus.

Arabere og Assyrere, som tilbeder "allah", er alle forpligtede til at ødelægge den Zionistiske stat, Israel. Koranen hævder, at tilhængere af Muhammed er Guds sande folk, og at Jøderne er bedragere, der blot hævder, at de er Guds folk. Koranen hævder, at Jøder er i familie med aber og svin. Det er dyr, man kan dræbe, uden nogen form for konsekvens.

Der er vers i Koranen, der åbner for det andet Holocaust:

(Sura 5:59-60) Sig: "O, tilhængere af en tidligere åbenbaring! Finder I fejl hos os uden anden grund, end at vi tror på Gud [alene], og i det, som han har skænket os fra det høje, såvel som det, han har skænket forhen? – eller [er det kun] fordi, de fleste af jer er uretfærdig?"

Sig: "Skal jeg fortælle jer, hvem der i Guds øjne fortjener en endnu værre gengældelse end dette? De, hvem Gud har afvist, hvem han har fordømt, og hvem han har forvandlet til aber og svin, fordi de tilbad det ondes magt: disse er i endnu værre stand, og mere på afveje fra den rette vej [end spottere]."

Enten er Koranen eller Bibelen Sandheden. Jeg mener, at Koranen er Satans opfindelse. Den er selve kilden til den igangværende "krigsproces", der planlægger at udrydde det Zionistiske Israel.

Bibelen forklarer, hvad denne "fredsproces" handler om:

Ezek 13:10-13:
”De fører mit folk vild og siger, at der er fred, skønt der ikke er fred; folket bygger en væg, og de pudser den med kalk. Sig derfor til dem, der pudser væggen, at den vil vælte; når regnen skyller ned og haglene falder, når orkanen bryder løs, så vælter væggen. Vil man så ikke sige til jer: »Hvor er den kalk, I pudsede med?« Derfor siger Gud Herren: I min harme lader jeg orkanen bryde løs; i min vrede lader jeg regnen skylle ned, og fordi jeg er vred, falder der ødelæggende hagl”.

Hvis du underlægger dig Satans fordrejede budskab, vil du blive hans barn. Overgiv dig til Jesus i dag. Gør ham til Herre i dit liv.

Amen.