12.11.2013

26% af Amerikanerne mener, at Jøder dræbte Jesus.

Fra News that matters.
11. november 2013.

En ADL-undersøgelse finder, at 30 procent af Amerikanerne mener, at Jøderne i US er mere loyale imod Israel end mod US.

Ifølge en ny meningsmåling, foretaget af ”Anti-Defamation League”, har tolv procent af Amerikanerne en dyb anti-Semitisk holdning.

Tallet markerer et fald på 3 procentpoint fra 2011, hvor ADL sidst foretog en sådan meningsmåling, men det udgør ca. det samme antal som en meningsmåling fra ADL i 2009. ADL’s seneste nationale telefonundersøgelse af 1.200 voksne blev gennemført i denne måned, og har en fejlmargin på omkring 3 procent. Resultaterne blev frigivet torsdag.

I den seneste undersøgelse var 14 procent af de adspurgte enige om, at Jøder har for meget magt i USA; 30 procent sagde, at de Amerikanske Jøder er mere loyale overfor Israel end overfor De Forenede Stater; og 19 procent sagde, at Jøderne har for meget magt i erhvervslivet – alle tal er stort set uændrede i forhold til undersøgelsen i 2011.

Procentdelen af respondenter, der mente, at Jøder er ansvarlige for Jesu død, var 26 procent, i sammenligning med 31 procent i 2011. 18 procent sagde, at Jøderne har for meget indflydelse i nyhedsmedierne, og en fjerdedel var enige om, at Jøder taler for meget om Holocaust. Undersøgelsen blev frigivet den første dag af ADL’s todages konference i forbindelse med deres hundredeårsdag. Den afholdtes i New York.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
På den positive side kan man bemærke, at tre procent færre Amerikanere end under den tidligere afstemning tror, at Jøder dræbte Jesus.

Men 26 pct. er stadig et højt tal. Mennesker, der føler, at Jesus blev myrdet og er død, har dybest set ikke forstået noget. De er blevet bedraget af en falsk lære.

Joh 10:17-18:
”Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.”

Giv ikke Jøderne skylden. Hvis du har brug for én at bagtale og ramme, så tag mit liv, for jeg dræbte Jesus. Det var på grund af mine synder, at Han blev korsfæstet, for at jeg skulle være fri fra skyld og syndens pletter.

For resten dræbte du også Jesus. Så hvis du vil bebrejder nogen, så bebrejd dig selv, og plag ikke andre.

Den gode nyhed er, at der intet dødt legeme findes. Intet mord. Jesus gav sit liv frit. Han stod op fra de døde. Han er Opstandelsen og Livet. Døden kunne ikke fastholde Ham, for Han er ophavsmand til livet. Og da der intet dødt legeme findes, er der heller intet mord.

Så stop med at lytte til tilhængerne af Pavedømmet, som op igennem tiderne har fortalt, at Jøderne er "Kristus-mordere". Deres falske Messias er helt sikkert død. Han kan ikke frelse nogen.

Erstatningsteologien er ikke fra Bibelens Gud. Og anti-Semitisme findes heller ikke i "Jesu navn". Den er djævelsk og dæmonisk, og spotter den sande Messias.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvem dræbte i virkeligheden Jesus? (Et ord til dem, der hader Jøderne)