13.11.2013

Iranske atomvåben tvinger Israel til at opgive Zionisme.

Fra News that matters.
13. november 2013.

Netanyahu instruerer Boligministeren om at genoverveje planerne for 24.000 enheder udenfor den Grønne Linje.

Premierministeren underkender Boligminister Ariel og fastfryser planerne for E1, for ikke at aflede verdens opmærksomhed fra Iran. Planerne giver brændstof til spændinger med US og PA; Regeringen opererer "med to hoveder", siger Yacimovich.

Premierminister Benyamin Netanyahu pålagde Konstruktions- og Boligminister, Uri Ariel, at "overveje" de foreløbige planer for ca. 24.000 boliger udenfor den Grønne Linje og sagde, at trækket kunne skade bestræbelserne på at stoppe Irans nukleare program.

Han sagde, at annonceringen af den indledende planlægning var uden nogen lovfæstet status, og den ville ikke støtte bosættelserne. Den ville kun skabe en unødvendig konflikt med det internationale samfund på et tidspunkt, hvor intensive bestræbelser på en bedre aftale mellem stormagterne og Iran er undervejs.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Der kan være mange gyldige grunde til, at Israel bør gå langsomt til værks med at bygge 24.000 nye huse til Jøder i Samaria og Judæa. Men Irans nukleare program er absolut ikke en af dem.

Ved hjælp af denne retorik har Benjamin Netanyahu endeligt bekræftet, at Israel i øjeblikket er en vasal, der regeres af Washington D.C.

Den Amerikanske politik over for Persien sætter en norm for, hvor mange Jøder der må bo på Zions bjerge.

Belæringen fra Bibelens Gud er sat til side:

Ezekiel 36:3-10:
”Derfor skal du profetere og sige: Dette siger Gud Herren: Fra alle sider har man hærget og jaget jer, så I er blevet de andre folks ejendom; I er kommet i folkemunde, og der bliver snakket om jer. Hør derfor Gud Herrens ord, Israels bjerge! Dette siger Gud Herren til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner og de forladte byer, som blev til bytte og til spot for de andre folk rundt om.

Ja, dette siger Gud Herren: Med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som med inderlig skadefryd og dyb foragt tog mit land som deres ejendom for at fordrive folket og udplyndre det.

Derfor skal du profetere om Israels land og sige til bjergene og højene, til vandløbene og dalene: Dette siger Gud Herren: I min lidenskab og harme taler jeg, fordi I måtte bære folkenes spot.

Derfor siger Gud Herren: Jeg løfter min hånd og sværger, at folkene rundt om jer skal bære deres egen spot. Men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart. Se, jeg vender mig til jer, og I skal opdyrkes og tilsås.

Jeg gør mennesker talrige på jer, hele Israels hus. Byerne skal befolkes og ruinerne genopbygges."

Skam få alle, der tvinger Jøderne til ikke at adlyde de anvisninger, de har modtaget fra Israels Gud. Det Jødiske folk er kaldet til at vende tilbage til Zion og genopbygge de gamle ruiner.

Dette er det Jødiske folks særlige kaldelse og det særlige middel til genoprettelsen af Israel. Jøderne vendte ikke tilbage til Zion for at leve i synd og last i barerne i Tel Aviv; men for at være vidner om en trofast Gud, som opfylder alle Bibelens løfter og profetier.