11.11.2013

"Vi vil ikke stå hjelpeløse igjen"

Fra Ordetogisrael.no/
11. november 2013.

Igår var det 75 år siden Krystallnatten. Israels forsvarssjef, generalløytnant Beny Gantz deltok ved en minneseremoni på Grunewald jernbanestasjon i Tyskland.

Sjefen for generalstaben i Israels forsvarsstyrker, generalløytnant Benny Gantz, sa ved minneseremonien for 75-årsdagen for Krystallnatten i Tyskland: "Vi vil ikke stå hjelpeløse igjen. Vi kan ikke tillate gjentagelse av slike grusomheter mot det jødiske folk. Vi vil ikke stå hjelpesløse i møte med våre fiender. Det israelske folk vil forsvare seg ved hjelp av et dyktig militært forsvar."

Benny Gantz talte på en minnegudstjeneste i Tyskland, holdt på Grunewald jernbanestasjon, hvor 55.000 jøder ble deportert og gasset ihjel under andre verdenskrig. "Vår tilstedeværelse her i dag, er vår måte i å etablere et monument om vår seier. Krystallnatten anses som Nazi-Tysklands pilotprosjekt, før de begynte tilintetgjørelsen av de europeiske jøder i løpet av Holocaust," uttalte Gantz like før 75-årsdagen for Krystallnatten utløp.

"I dag er det 75 år siden Krystallnattens pogromer initiert av nazistene mot jødene i Østerrike og Tyskland. Dette spontane utbrudd markerte et landemerke reist av Naziregjeringen med det mål å utslette det jødiske folk. Under mitt besøk i Berlin besøkte jeg Villa Wannesee, hvor planene for utryddelsen av jødene ble utformet," sa Gantz videre i sin tale.

"Ved vår tilstedeværelse her i dag holder vi våre hoder høyt hevet. Minnesmerket som er oppført her, er et testament til det jødiske folks heltemot og endelige seier, og til de som våget å etablere og bygge og forsvare staten Israel. Som leder for den israelske hæren, og som sønn av overlevende fra Holocaust, som forvandlet landet, er jeg stolt av å stå her," sa Gantz.

Gantz la sterkt vekt på i sin tale at "Israels hær idag er en respons til krematoriene og gasskamrene. Staten Israel i 2013 er en sterk jødisk, demokratisk og progressiv stat, med en kraftig og skremmende hær. Vår hær forholder seg til våre fiender sterkere og standhaftigere enn noen gang tidligere i landets historie. Israel har nå hatt 65 år med uavhengighet, vekst og velstand, forsvart av unge israelske kvinner og menn. De ser på Israel som sitt hjem, og de elsker sitt land, og de er villige til å forsvare sitt land med sine liv."