06.12.2013

Vestlig sekularisme i Israel blandt største trusler.

Fra News that matters
6. december 2012.

Israelsk sekularisme, funderet på ånden fra den Vestlige Liberalisme, er ligeså stor en trussel mod Zionismen som Iran.

Kronik fra Israel Hayom.
Af Dr. Haim Shine.

Israelsk sekularisme, der er funderet på ånden fra den Vestlige Liberalisme, skulle sikre staten Israels evne til at omfatte en bred vifte af grupper i samfundet og give udtryk for det nye Israelske kalejdoskop i det historiske hjemland. I stedet for blev det den drivende kraft i skabelsen af sekterisme, civile stridigheder og fornægtelse af de andre.

Den samme ubetydelige minoritet af intellektuelle og folk i medierne, der styrer kanaler med viden og information, ærgrer sig fra morgen til aften over det Israelske stof om social samhørighed. Samhørigheden er afgørende for Israels eksistens, men den står overfor en vedvarende trussel.

Moderne Zionisme er et unikt eksperiment i verdenshistorien: At flytte en nation, der har været i eksil og spredt rundt om i verden, tilbage til sit hjemland. Dette er en nation, der har fornyet sit sprog, opbygget sit land og realiseret tidligere generationers drømme. De, der skaber splittelse i det Israelske samfund, og de kan desværre findes i alle lejre, bringer det Zionistiske projekt mere i fare end Palæstinenserne og Iranerne.

Source: Israel Hayom

Kommentar:
Når det Jødiske folk gjorde oprør imod deres Gud, endte det altid i en katastrofe.

Dagens sekulære Israelere har ingen respekt for Abraham, Isak og Jakobs Gud. De ønsker et Israel, der er ligesom en af de sekulære Vestlige nationer. De lever med materialisme som deres "gud" og nydelsessyge som formålet med deres eksistens.

De sekulære Israelere ser deres nationalistiske Zionistiske brødre som en trussel imod deres liv i nydelse og synd. Mange Evangeliske venner af Israel må ikke glemme, at Israelere som helhed er ligeså fortabte som mennesker i London og New York. Tel Aviv er ligeså gennemsyret af synd som enhver anden storby. Ligesom andre mennesker, har Israelerne brug for at høre Evangeliet, og overgive sig til Yeshua Messias.

At hylde det i høj grad sekulære Israel er at gøre den nye stat til et idol. Der er intet særlig stort ved en ufrelst Israeler. Bibelens Gud har ikke hentet dem hjem til Zion, fordi de har gjort noget godt, eller fordi de er retfærdige. Gud har genfødt Israel for Hans Hellige Navns skyld.

Vi har oplevet genfødslen af den Jødiske nation - det bedste bevis i moderne tider på, at der findes en levende Gud. Formålet med genfødslen af Israel er at bringe Messias tilbage til den samme by, som Han forlod. Løven af Juda vil opslå sin domstrone, og menneskeheden vil få den endelige dom.

Evangeliet har været kendt i 2000 år. I hver generation har der været sande Messianske troende, der har fortalt andre om vejen til frelse. De, der forkastede Messias, skal tilbringe evigheden i helvede. Alle, der har taget imod Ham, skal leve evigt i Himmelen.

Valget er det samme for Jøder som for Hedninger.