27.04.2012

”Church of England” burde ”fryde” sig over homoseksuelle ægteskaber, siger biskopper.

[Biskop Giles Goddard]
Fra Telegraph.co.uk/
21. april 2012.

”Church of England” burde ”glæde” sig ved udsigten til ægteskab mellem homoseksuelle par, snarere end at frygte det, siger højtstående biskopper og præster.

I et offentligt brev hævder de indflydelsesrige medlemmer af den Anglikanske Kirke, at "Guds nåde" har travlt med at tillade, at par af samme køn gifter sig.

Gruppen - herunder medlemmer af den Generelle Synode, Europarådets styrende organ - afviste det "forkerte" indtryk, at kirkens ledere "i almindelighed er imod en udvidelse af det civile ægteskab".

I stedet - hævder de - at par af samme køn, der ønsker at "favne ægteskabet, bør være årsag til glæde i den kristne kirke".

De skriver: "De seneste udtalelser fra kirkelige ledere i fortid og nutid kan have givet det fejlagtige indtryk, at kirken i almindelighed er imod en udvidelse af det civile ægteskab til par af samme køn. Vi mener, at dette ikke i tilstrækkelig grad afspejler de forskellige meninger, der findes inden for Church of England.

"Kirken kalder ægteskabet helligt eller sakramentalt, fordi pagts-forholdet i den hengivne, trofaste kærlighed parret imellem afspejler pagts-kærligheden og hengivenheden imellem Gud og Hans kirke.

"At vokse i denne form for kærlighed betyder, at vi vokser i Guds billede."

De tilføjer: "At der findes par af samme køn, som ønsker at favne ægteskabet, bør være årsag til glæde i den kristne kirke."

"Vi mener, at Church of England intet har at frygte ved indførelsen af ​​borgerlig vielse for par af samme køn.”

"Det vil være kirkerne, der derefter bestemme, hvordan de vil reagere pastoralt på en sådan ændring af loven."

Deres indblanding kommer efter, at regeringen offentliggjorde et lovforslag i sidste måned om tilladelse til, at homoseksuelle gifter sig.

Sammenslutningen offentliggjorde planer om at omdefinere borgerlig vielse, så denne kunne anvendes af par af samme køn, men nogle ministre lovede, at det religiøse ægteskab ikke ville blive påvirket.

Civilt partnerskab, der blev indført i 2005, giver allerede homoseksuelle par samme juridiske rettigheder som ægtepar.

Men før det næste parlamentsvalg, som skal afholdes i 2015, ønsker regeringen, at det skal tillades par af samme køn at afgive løfter og erklære, at de er gift.

Tros-ledere, herunder ledende skikkelser i Church of England og den Romersk-Katolske kirke, kritiserede kraftigt planen, og insisterende på, at definitionen på ​​ægteskab skal være foreningen af ​​én mand og én kvinde.

Mere end 400.000 mennesker har underskrevet et andragende imod planerne om at indføre borgerlig vielse for par af samme køn.

David Cameron har sagt til de kristne, at han ikke ønsker et "efterspil" fra dem med hensyn til planen om at legalisere ægteskaber mellem to af samme køn, men han var - sagde han - forberedt på den religiøse modreaktion.

I et brev til ”The Times” omfatter underskriverne Dr. Jeffrey John, den åbent homoseksuelle Dekan ved St Albans Canon Giles Goddard, formanden for den progressive Anglikanske gruppe i Kirken, fem tidligere biskopper og de betjenende Dekaner i Portsmouth, Norwich og Guildford.

Fredag ​​aften afviste kirkelige kilder navnene som "ikke overraskende", idet de påpegede, at ingen af ​​underskriverne var "Senior tjenende Biskopper".

I brevet sagde gruppen, at de hilste aktuelle tiltag fra Synodens ”House of Bishops” om "genovervejelse af deres opfattelse af civile partnerskaber og den menneskelige seksualitet" velkommen.

"Vi håber, at dette vil føre til en erkendelse af, at Guds nåde er travlt beskæftiget med partnerskaber for to af samme køn, og opfordrer kirken til at engagere sig i en teologisk diskussion og i bønnefyldte overvejelser om karakteren af ​​ægteskabet," tilføjede de.

Fredag ​​aften rettede en ”Church of England"-talsmand forespørgsel til den nylige offentliggørelse af kirkens holdning til homoseksuelle ægteskaber.(eng.)

Der stod: "The Church of England” er forpligtet på den traditionelle forståelse af ægteskabet som værende mellem en mand og en kvinde.

"The Church of England” understøtter den måde, hvorpå civile partnerskaber tilbyder par af samme køn de samme rettigheder og ansvar som gifte heteroseksuelle par.

"At åbne for ægteskabet til par af samme køn vil kun give få - om nogen - nye juridiske rettigheder til den del af dem, der allerede er i et registreret partnerskab, men vil dog kræve adskillige ændringer i loven, når definitionen af ægteskabet ændres for alle."

En talsmand for ærkebiskoppen af ​​Canterbury afviste at kommentere.
---------------------------------------------
Læs desuden: Når synden bortforklares.