01.04.2012

Israel - et lys i mørket.

Fra Ordetogisrael.no/
1. april 2012.

Israel er blitt verdens hoggestabbe, men landet er også et fyrtårn. Det er en strime av lys i mørket, og et fullt utviklet demokrati som ligger og blinker i et område styrt av tyranner og despoter. Hallgrim Berg talte over temaet «Israel – internasjonal hoggestabbe og demokratisk fyrtårn» på et MIFF-arrangement i Bergen nylig.

Berg opplyste med et smil at han etter å ha vært folkevalgt i sammenhengende 32 år var nettopp blitt pensjonist og kunne si hva han ville uten at det ble trekk i pensjonen!

– Mitt engasjement for Israels demokratiske samfunn begynte da jeg var med i en parlamentarikerforsamling i Europarådet i Strasbourg på 1990-tallet. Da skulle vi vurdere hvem vi skulle slippe inn som medlemmer fra den tidligere kommunistblokken i Øst-Europa. For å bli godkjent som fullvoksne demokratier, måtte de oppfylle visse krav som gikk på frie medier, frie valg, flerpartisystem, generell ytringsfrihet, menneskerettigheter, organisasjonsrett, frie fagforeninger, likestilling, rettsstatens prinsipp, avskaffe dødsstraff og så videre.

– Vi skulle vurdere gehalten i de forskjellige demokratier og sammenligne med andre mer eller mindre utviklede demokratier rundt omkring. Det var da jeg så hvem som stadig fikk ros og ris. Og så slo det meg at det var Israel som hele tiden i særklasse fikk mest kritikk fra alle mulige kanter. Samme hva Israel gjorde, så fikk de kritikk. Jeg syns dette var ganske hyklerisk da jeg så hvem som sto bak kritikken, sier Berg.

– Da gikk det opp for meg den dype og langvarige antisemittisme i Europa og Midt-Østen. Når så den koples med antisionismen, antikapitalismen og antikolonialisme, da kommer du til antiamerikanisme. Og dette er en klase med holdninger som er innvevd i et tankesett og en ideologi, slik at du til slutt kommer frem til en politikk som innebærer en selektiv moraloppfatning, en endeløs opportunisme samt maktbegjær. Da kommer du frem til det som kalles for hykleri, ja, dobbeltmoral! slo Berg fast.

– Israel og jødene står i veien for den islamske ekspansjonismen. Israel og jødene er et felleshistorisk hatobjekt for islamister, gamle og nye nazister, fascister og ymse andre antidemokratiske grupperinger rundt om på jordkloden.

- Jødene har vært dyktige og flinke på mange områder. De har organisert seg og har vært foregangsmenn, fått til det andre ikke har fått til.

Berg mente at misunnelsen var en sterk drivkraft for ikkejøder. Derfor beskylder de jødene for alskens ulykker opp gjennom historien, eksempelvis Svartedauen og helt frem til raseringen av Twin Towers den 11. september 2001.

– Koranen og Mein Kampf er jo to av de skrifter som særlig inspirerer til jødehat og dåd sammen med Sions Vises Protokoller.

– Israels rett til å leve er ikke primært en kamp om areal og territorium på grunn av en såkalt okkupasjon. Det Israel har okkupert siden 1967 er områder som ikke har tilhørt noen andre. Ingen annen stat har hatt jurisdiksjon over det som medier kaller for Vestbredden. Hvem har Israel tatt Judea og Samaria fra? Ingen!

– Man konstaterer at dess kraftigere islamisering i et område, dess hardere jødetrakassering blir det. Arabere blir oppflasket på rasisme fra barne-TV og tegneserier og noe av det mest effektive jeg har sett, - dukketeater! Du kan jo fortelle en god historie med dukketeater. Du har skolebøker med fornektelse av Holocaust. Verdens største forbrytelse har ikke skjedd! Israel er ikke engang tegnet inn på kartet. Propagandamaskineriet kverner døgnet rundt med sympatierklæringer og gjentar det muslimene sier om Israel, sa Berg.

– Spørsmålet blir: Hvorfor blir jødehatet og hatet mot Israel pisket frem så intenst? Er det alene fordi Israel okkuperer jødisk bibelsk land og at de vil tillate seg å bygge nye boliger i sin egen hovedstad? Svaret mitt er at det tradisjonelle hatet blomstrer, men også fordi den jødiske statsdannelse står i veien for islams fremmarsj i Midt-Østen. Jihad, hellig krig, møter sin konkrete og kraftigste motstander. Kampen handler ikke om en del spredte bosettinger i Judea og Samaria fordi, sett fra arabisk side er hele Israel er en bosetting, inkludert Tel Aviv!

Berg fortalte at han i fjor var i Israel for første gang på 20 år og ble overveldet av den voldsomme utviklingen med et åpent og pulserende parlamentarisk demokrati med frie medier og en rettsstat og et uavhengig domsstolsystem. Og som følger de standardkrav til demokratisk praksis som Europarådet foreskriver.

– Min analyse er at hovedgrunnen til konflikten er politiseringen av islam, - det politisk militante islam. Dette innebærer en forpliktelse på å fremme islam med alle midler: vold, krig, massedrap og terroraksjoner. Med andre ord, alt du kan oppnå ved å skape frykt ved, som for eksempel å blåse seg selv til himmels og samtidig ta med seg flest mulig uskyldige.

– Målet er klart: Det er gjeninnføring av kalifatet og herredømmet over stadig flere landområder. Hvis man ikke underkaster seg har du ikke noen rett til å leve. De vantro som vil leve kan ikke vise seg offentlig, men må betale sin dhimmi-skatt etter herrefolkets innfallsmetode. Dette kjenner jødene godt til, men er ukjent for oss. Og araberne ville holde jødene i live fordi de har måttet be- tale tre ganger så mye skatt som alle andre i de muslimsk styrte samfunn der jødene har vært i mindretall, påpekte historikeren Berg som er kjent for å ha klisterhjerne.

– Islam, som i norske skoler kalles for fredens religion, har ved Jihad gjennom 1.400 år ført med seg et tall på nedslaktede mennesker som er mer enn det dobbelte av det Stalin, Hitler og Mao klarte til sammen. I de islamske erobringskrigene var 80 millioner hinduer drept, 10 millioner buddhister drept langs Silkeveien, samt et konservativt overslag på 120 millioner kristne og animister i Nord-Afrika.

– Vi behøver ikke ha dårlig samvittighet for vår kristne kultur, fordi om «kristne» tok livet av 14.000 annerledestroende under inkvisisjonen. Det er anslått et tall mellom 30 og 100 tusen hekser som måtte late livet. Men dette er lite i forhold til de millioner som muslimer har drept i Allahs navn.

– Den euro-arabiske dialogen med brobygging og toleranse som mål er bare enveiskjørt. Det er en enveis toleranse!, sa Hallgrim Berg med ettertrykk.

– Israel er et mirakel som har greid seg gjennom fem kriger hittil. Samtidig som de har krigstrusselen hengende over seg, har de maktet å få til en utvikling med velstand og velferd for de mange som bygger på innovasjon og nyskaping. Det er jo ganske enestående! På energi- og miljøfeltet er Israel på topp i verden. Jeg så at Ashkanasijøder har en gjennomsnitts-IQ på 115, men det er slike tall man helst ikke skal opplyse noe om, i tilfelle du blir stemplet som rasist!, sa Berg idet han uttalte kveldens viktigste poeng: – Det dobbelte faktum er dette: Jødene trenger Israel som nødhavn. Og verden trenger skaperkraften til Israel.

Berg fortalte at det som imponerte ham mest ved sitt siste besøk i Israel, var avsaltningsanlegget i Hadera.

– Det går 18 minutter fra sjø til kran. Innen 2013 er Israel 100 prosent selvforsynt med rent drikkevann. Israel tilbyr de omkringliggende landene vannteknologi, men de vil ikke ha det fordi de ikke skal handle med jødestaten!

– Israel gjenvinner nå 70 til 80 prosent av kloakkvannet til bruk i landbruket. Nummer to i verden er Spania med 20 prosent. De fleste andre land gjenvinner mellom fem og ti prosent. Her kan man si at Israel er i en klasse for seg og driver med miljøpolitisk apartheid, - de skiller seg helt ut! sa Berg med ironisk snert.

– Israel er, med oppdagelsen av gass og olje, i ferd med å bli en eksportør av energi. Når det går så bra med Israel, så er det en bakside ved det at arabiske ledere får enda mer grunn til å få Israel vekk. Det er farlig å ha et velfungerende Israel i nærheten. Man kan risikere å få inn noen nye ideer fra dette landet som er et utstillingsvindu for modernisme. Israel, som kan vise fremskritt for folk i de arabiske land, der analfabetismen konkurrerer med fattigdom, sosial elendighet og personlig ufrihet, virker truende for de arabiske herskerne som lever i luksus på toppen av samfunnspyramiden. Vanlige folk kan få griller i hodet!

– Israel, sammen med USA, får kritikk for alt som er galt i Midt-Østen. Det står jøder og kapitalister bak, det lurer sionister overalt …