28.04.2012

Profeten Muhammed havde et fuldbyrdet ægteskab med en mindreårig pige på ni år.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
28. april 2012.

Muslimsk lære forklarer, at profeten Muhammed giftede sig med Aisha, da hun var seks år, og havde sex med hende, da hun var ni.

I den Kristne verden ville denne Arabiske mand, Muhammed, være blevet fængslet som en forbryder.

Muhammeds koner var de elleve kvinder, der var gift med den Islamiske profet Muhammed. Muslimer henviser til dem som ”Mødre for de Troende” (Arabisk: Ummu l-Mu'minin). Muslimer bruger mest iøjnefaldende udtrykket før eller efter, de henviser til konerne, som et tegn på respekt. Udtrykket er afledt fra vers i Koranen.

Aisha var seks eller syv år gammel, da hun blev forlovet med Muhammed. Hun opholdt sig i sine forældres hjem, indtil hun var ni år, hvor ægteskabet blev fuldbyrdet i Medina.

Både Aisha og Sawda, hans to koner, fik lejligheder, der stødte op til Al-Masjid al-Nabawi Moskeen. Muhammad ønskede at skille sig fra Sawda, der – for at forhindre dette - tilbød sig selv efter ​​Muhammads ægteskabelige besøg hos Aisha.

Følgende er et uddrag fra et interview med Dr. Ahmad Al-Mu'bi, en Saudisk ægteskabs-officiant.

Kilde: Blev sendt på LBC TV (Libanon) – 19. juni 2008.

«Dr. Ahmad Al-Mub'i, en Saudisk Ægteskabs Officiant: Det er tilladt at gifte sig med en pige i en alder af ét år, hvis sex bliver udskudt. Profeten Muhammad, hvis model vi følger, giftede sig med ’Aisha, da hun var seks år og havde sex med hende, da hun var ni».

Oversættelse af Sahih Muslim, Book 8: The Book of Marriage (Kitab Al-Nikah)

’Aisha (må Allah være tilfreds med hende) berettede: Allah’s Sendebud (fred være med ham) giftede sig med mig, da jeg var seks år gammel, og jeg blev optaget i hans hus i en alder af ni. Hun sagde endvidere: Vi tog til Medina, og jeg havde et feberangreb i en måned, og mit hår var vokset ned til øreflipperne.

Umm Ruman (min mor) kom til mig, og jeg sad på det tidspunkt på en gynge sammen med mine legekammerater. Hun kaldte højt på mig, og jeg gik til hende, og jeg vidste ikke, hvad hun ønskede af mig. Hun tog fat i min hånd og tog mig med hen til døren, og jeg sagde: Ha, ha (som om jeg gispede), indtil sindsbevægelsen i mit hjerte var ovre. Hun tog mig med til et hus, hvor kvinderne i Ansar var samlede.

De velsignede mig alle og ønskede mig held og lykke og sagde: Må du have del i det gode. Hun (min mor) betroede mig til dem. De vaskede mit hoved og pyntede mig og intet skræmte mig. Allah’s Sendebud (må fred være med ham) kom der om morgenen, og jeg blev betroet til ham.

Source: MEMRI.org

Kommentar:
Disse oplysninger bør føre til nogle alvorlige overvejelser blandt mennesker og frie demokratiske nationer. Jesus er en god rollemodel for vore Vestlige civilsamfund. Han var ikke gift, men sagde til mand og kone, at de skulle være tro mod hinanden i et ægteskab og blive ét kød.

Muhammed havde 11 koner. En af dem var et mindreårigt barn, der blev gift med ham i en alder af seks år. Muslimer debatterer, om hun forblev jomfru. Muhammed’s appetit på kvinder sætter et stort spørgsmålstegn ved sådanne påstande, og ovenstående Muslimske Mullah stempler Muhammed som pædofil og kriminel.

Ønsker vi, at dette onde skal invadere og ødelægge vor kultur og vore samfund?

Læs mere om Islam, og Muslimer, der tilbeder den sorte sten i Mekka: Klik her(eng.)