15.02.2013

Messias-troende: Nu er det virkelig ved at blive kompliceret.

Fra Ivarfjeld.com/
15. februar 2013.

Israel er et hedt sted. Ikke kun om sommeren, men også folks temperament.

Mange mennesker ser på Israel og siger: "Nåh, Israelerne er sådan". Hvilken tåbelig snak. De ved simpelthen ikke, hvad de siger.

Israel er en mosaik. Der er flere forskelle i Israel end formentlig i nogen anden nation. Og Israelerne selv kan simpelthen ikke blive enige om, hvad det betyder at være en "ordentlig Jøde".

Et år er gået siden sidste gang, jeg besøgte Israel. Hvad jeg kan se, er, at uenigheden i Israel er blevet total. Og det, der er alarmerende, er: At folk fra alle sider af uenigheden ikke længere behandler hinanden med værdighed og respekt. Debatten er blevet omdannet til en krig på ord. Lad mig give nogle eksempler:

De dybere inddelinger mellem Israelerne med hensyn til Zionisme:
Lad mig først understrege, at det store flertal af Israelere støtter Zionismen; men de forskellige synspunkter er mange.

Tidligere har man fundet lige så stærke Zionister i den verdslige lejr som i den religiøse lejr. Og endnu mere fascinerende: I den religiøse lejr finder man lige så stærke anti-Zionister, som der er anti-Zionister blandt de sekulære. Opfordringen til at tvinge Ortodokse Jøder til at gøre tjeneste i IDF, det Israelske forsvar, er det seneste varme emne. Det skaber vrede fra alle sider.

Nogle af mine Messiansk/Jødiske venner fortalte mig, at det, de kan se, er en større kløft mellem de ugudelige og de, der frygter Gud. Opdelingen er ikke længere mellem de historisk-definerede verdslige og den traditionelle religiøse lejr. Selv i den Messianske lejr er der opdelinger, der forstyrrer brødrene. Efterhånden som debatterne bliver hedere, går viljen til at tilgive tabt. Forsoningens ånd bevæger sig ikke ind i denne form for miljø. Mange udviser vægring ved at enes om at være uenige.

Er du en verdslig, ateistisk Israeler?

Så er du formentlig ligeglad med disse sager. Nydelsessyge og materialisme er mere end nok for dig; ligesom hvis du havde levet i New York eller Paris.

Men hvis du er en sekulær anti-Zionistisk Israeler, er du nu begyndt at støtte opfordringerne til at boykotte produkter, fremstillet af jeres egne brødre i Judæa og Samaria.

Hvis du er en verdslig Israeler, der støtter de Jødiske bosættelser i Samaria, vil du sandsynligvis være bandlyst af dine venner og stemplet "religiøs". Det er det værste ord, de kan bruge, til at bagvaske dig og få dig til at føle dig skyldig.

Hvis du er religiøs og Zionist, er du også til ulejlighed, da tilhængerne af at bygge nye bosættelser i Judæa og Samaria nu kaldes "fascister" - i Israel. "F"-ordet er langsomt ved at komme ind i de dominerende debatter. Selv "politiske eksperter" fra sekulære medier vil ikke længere blot stemple dig som tilhørende "højrefløjen", men snarere den "ekstreme højrefløj".

Hvis du er en Messiansk Jøde, der tror på, at Yeshua er Messias, stemples du som medlem af en "kristen kult". Du vil sikkert blive angrebet for at fortælle Israelerne, at de sande Jøder er kaldet til at velsigne og hjælpe selv Arabere. Kun få er villige til at lytte, når du fortæller dem, at du også er Zionist.

Du bliver udpeget som "den værst mulige fjende af staten Israel". Nogle mener, det ville være bedre, hvis du var homoseksuel, en Israelsk Buddhist eller endda distributør af heroin i Tel Aviv.

Joh 15:19:
”Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.”

Mærkeligt, for alle, som ikke tror, er dette frugter af en åndelig krig på liv og død. De sande troende bliver ignoreret eller bandlyst. Sande tilhængere af Messias bliver forfulgt - også i Israel - ligesom de blev for 2.000 år siden.

2 Kor 6:14:
”Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?”

For de fleste yngre af alle slags slutter måneden med et minus på deres bankkonto. For at kunne betale regningerne skal de bede deres forældre om hjælp. Den nuværende regerings ”Thatcherisme” skader den sociale struktur i de Jødiske samfund. De 12 stammer blev ikke kaldet til at blive materialistiske og egoistiske elskere af penge og rigdom.

En lille fornærmelse i Tel Aviv kan føre til, at titusinder samles til gade-demonstrationer mod regeringen. Det Israelske politi er begyndt at gør brug af anti-oprørs-taktik for at splitte fokemængden.

Velkommen til Israel’s sidste dage. Der vil sikkert blive kaos i de kommende dage.

Til sidst vil den falske Messias komme og bringe enhed ved mægtige tegn og undere. Han vil komme til Jerusalem og narre befolkningen i Israel til en "falsk fredsaftale". I Kristen terminologi er dette den sidste Antikrist.

Også navnkristne og falske "troende", som ikke prædiker Evangeliet, gør sig klar til, at den falske Messias skal komme.

2 Thess 2:2-4:
”..så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.”

2 Thess 2:9:
”Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere.”

De ugudelige vil aldrig forstå det. De, der længes efter og venter på den sande Messias, vil ikke acceptere denne løgn. De vil blive frelst.