24.05.2013

Bortrykkelsen af den Kristne Kirke.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
12. januar 2012.

Den Gamle og Den Nye Pagt
Daniel 12:7:
"Så hørte jeg manden, der var iført en linneddragt, og som svævede over flodens vand, sværge ved ham, som lever evigt, idet han løftede begge hænder mod himlen: »Én tid, to tider og en halv tid! Når det hellige folks magt ikke længere bliver knust, hører det alt sammen op.«

Åb 11:12:
”De hørte en høj røst fra himlen sige til dem: »Kom herop!« Og de steg op til himlen i skyen, mens deres fjender så på det.”

Disse to vers bruger jeg, når jeg underviser om Den stor Trængsels Bortrykkelse. Herren Jesus vil komme for at indsamle og bortrykke en hårdt forslået, magtesløs og forfulgt Kirke. Resten af ​​"kirken" vil blive ladt tilbage. Bortrykkelsen vil finde sted lige før, Han vender tilbage til Jerusalem, og der vil næppe være nogen, der ønsker at lytte til sandheden om Jesus Messias. De lærere, der prædiker om en global vækkelse i Endetiden, er efter min mening gået glip af tegnene. Den sande Kirke er en redningsaktør, ikke en politisk drivkraft.