18.05.2013

EU gør seksuel perversion til en "menneskeret".

Fra News that matters.
18. maj 2013.

At påstå, at sodomi og transseksualitet er en perversion, vil snart blive en strafbar forbrydelse.

Den 17. maj 2013 præsenterede ”European Union Agency for Fundamental Rights” (FRA) resultaterne fra den hidtil største "had-kriminalitets- og diskriminations-oversigt" fra LGBT.

FRA har gjort den 17. maj til den internationale dag mod Homofobi og Transfobi. Meddelelsen kom, under en konference, der er arrangeret af den Nederlandske regering i Haag. Omkring 93.000 lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle mennesker fra hele EU og Kroatien fuldførte en undersøgelse, som dermed udgør den største og mest omfattende undersøgelse af sin art til dato.

Personer fra LGBT (landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner) blev spurgt, om de havde oplevet diskrimination, vold, verbal misbrug eller hadefulde udtalelser på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Deltagerne blev også bedt om at sætte navn på, hvor sådanne hændelser fandt sted, såsom skoler, arbejde, når de søgte lægehjælp eller på offentlige steder.

På dette tidspunkt, hvor LGBT-personernes grundlæggende rettigheder bliver drøftet i de nationale parlamenter i hele EU, viser de indledende undersøgelsesresultater, at næsten halvdelen af de adspurgte i året før undersøgelsen havde følt sig diskrimineret på grund af seksuel orientering. Disse og andre resultater vil blive drøftet under en paneldebat på konferencen.

Source: FRA

Kommentar:
Efterhånden som vi nærmer os afslutningen på Nådens tidsalder, vil menneskeheden gøre normalitet til en perversion, og perversionen vil blive præsenteret som normalen.

Dette er et oprør mod Guds Ord, der forklarer, at seksualitet mellem mennesker af samme køn er en perversion.

Judas 1:7.
”…og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.”

Det er ligeså en perversion at have sex med dyr. At stå fast på Guds Ord vil herefter blive stemplet som "had-kriminalitet".

Snart vil homofile fra lov- og retshåndhævelsen i EU anholde og forfølge de Kristne, der forkynder Guds Ord.

Dette er et sikkert tegn på, at Nådens tidsalder hurtigt er ved et være forbi. Meget snart vil dommens tidsalder begynde.

Guds vrede vil ramme hele menneskeslægten som straf for deres accept af perversion og forfølgelse af Guds børn.

Den evige straf for denne form for oprør mod Skaberen, Gud, er evig smerte og kval i helvede. Er du en af dem, der støtter denne ugudelighed, og er du parat til at forfølge dem, der forkynder Sandheden?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Læs om hadforbrydelser her.
Læs mere om Hatkriminalitet og Konferanse om høyreekstremisme og hatkriminalitet