01.05.2013

– LO's Israel-boikott er ren symbol-politikk.

Fra Idag.no/
1. maj 2013.

Statsminister Jens Stoltenberg er hovedtaler i Bergen 1. mai. Han møter elleve paroler. Ni handler om Norge. To om verden. Den ene demoniserer Israel, den andre krever boikott av Israel. Også andre steder i landet ropes det på boikott av den jødiske staten på arbeidernes dag. Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, mener at LO er på ville veier, og at boikottkravet er ren symbolpolitikk.

«Selv i Gaza kan man kjøpe varer produsert i Israel. Det samme gjelder mange arabiske land. I en globalisert verden der ulike land produserer ulike deler til mange produkter er det nesten umulig med virkningsfulle boikottaksjoner,» påpeker han.

Abrahamsen viser blant annet til at Israel skal produsere vingene til de nye F-35 jetflyene som Norge skal kjøpe fra det tyske firmaet Lockheed Martin. Samtidig skal Norge produsere missiler som skal integreres i det samme flyet. Israel planlegger også å kjøpe denne typen kampfly. I så fall vil Israel selge flyvinger til Norge, og Norge selge missiler til Israel. «Det gjør selvsagt den norske våpenboikotten av Israel meningsløs,» sier Dag Abrahamsen. Noe han er glad for. Abrahamsen ser ingen grunn til å behandle Israel annerledes enn andre høyteknologiske vestligorienterte demokratier.

For de innen LO-ledelsen som roper og skriker på boikott av Israel mener han imidlertid at det må være et interessant spørsmål om en boikott faktisk kan virke mot sin hensikt. «Ofte vil konsekvensen være at det er palestinske arbeidere som rammes når Israelske produsenter må redusere sine aktiviteter,» sier han.

Abrahamsen lurer dessuten på hvorfor vi ikke hører denne typen rop og demonstrasjoner for å boikotte varer fra land som virkelig bryter menneskerettighetene. Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer mener det er en merkelig politisk prioritering å velge Israel som hatobjekt når Amnesty International har en lang liste over land som daglig bryter menneskerettighetene og avretter opposisjonelle. ”Jeg har eksempelvis aldri hørt noe rop om boikottaksjoner mot Kina, selv om Kina driver med vilkårlig fengsling av menneskerettighetsforkjempere, praktiserer dødsstraff, og ikke tillater frie valg,» sier han.