01.06.2013

Hvad er Armageddon?

Fra Bibleatlas.org/

Har-ma-ged’-on (Harmagedon fra det Hebraiske har-meghiddo, "Mount of Megiddo", i King James: Armageddon):

Dette stednavn findes kun i Åbenbaringen 16:16:  "Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmagedon."

Det er beskrevet som samlingsstedet for konger fra hele Verden, der er ledet af de urene ånder, som kommer ud fra dragens, dyrets og den falske profets mund. De samles her til "krigen på Guds den Almægtiges store dag."

Forskellige forklaringer er blevet foreslået; men "en hentydning til Megiddo er stadig den mest sandsynlige forklaring." Det har været skueplads for uforglemmelige kampe i Israels historie. Her fandt den dødelig kamp sted mellem Josiah og Farao-necoh (2 Kong 23:29; 2 Krøn 35:22).

Længe før havde Israels hær her vundet ære i den store sejr over Siseras og hans hær (Dom 5:19). Disse lave bakker i nærheden af Megiddo med deres udsigt over Esdraelon-sletten har måske været vidne til en større række blodige træfninger end noget andet sted på et lignende område i Verden.

Det er derfor særlig hensigtsmæssigt at vælge dette sted som arena for den sidste mægtige kamp mellem de gode og de onde magter. Valget af højden som slagmark er blevet kritiseret, da den er mindre egnet til militæroperationer end sletten. Men tanken om Gilboas, Tabor og højlandet på den anden side Jordan har måske mindet kritikerne om, at Israel ikke er vant til krigsførelse i bjerge. Megiddo selv er en højdeby, og distriktet er til dels bjergrigt (Sammenlign med Taborbjerget, Dom 4:6 og 12). Men det må erindres, at dette er Apokalypsen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Den Erstatningsteologiske, åndeliggjorte del er udeladt.