08.06.2013

Klippen Mandskor - video.Det er Klippen Mannskor som synger i Steinsdalen Bedehus under Sommermøter 2013 fra 31. mai til 2. juni, hvor Kristian Fagerli forkynner Guds ord. Det er 9 sanger: 1. Sett meg så jeg ser deg, Jesus; 2. Salighetens grunn; 3. De dype vunder; 4. Fader vår; 5. Slik som eg var; 6. Jeg tilflukt hos Jesus har funnet; 7. Hvem vil meg anklage; 8. O hode, høyt forhånet; 9. Bred dina vida vingar.