19.07.2013

Å tilbe en ikke-Jødisk Jesus er å tilbe en falsk Jesus.

Fra Ordetogisrael.no/
19. juli 2013.

En Anglikansk prest, Rev.Simon Ponsonby, ber kirken om å omvende seg fra antisemittismen.

Rev Simon Ponsonby, er forfatter og teolog knyttet til St Aldate's Church i Oxford. Han sier: "Apostlene ville ikke gjenkjenne mye i dagens kirke. En kirke som har skilt seg fra sine Jødiske røtter har åpnet seg selv for antisemittismens demoniske åndsmakter."

Ponsomby uttalte dette i forbindelse med en årlig konferanse i Storbritannia om Den Anglikanske kirkes tjeneste overfor det Jødiske folk. Konferansen ble nylig holdt i Swanwick i Derbyshire.

Det var etter å ha studert nok en gang kirkens historie, at han måtte konkludere med at han skammet seg over å være en kristen. Spiren til antisemittismen som ledet til Holocaust mener Rev Ponsonby er å finne blant kirkefedrene i de tidlige århundrene av den kristne æra.

Martin Luther har spilt en nøkkelrolle i de fryktelige angrepene på Jødene. Luther mente at navnet på Jødenes Gud var å finne på innsiden av en gris - et uttrykk Hitler lånte. Nazismen, mener Ponsonby, er en arv etter Luther, som mante til en nødvendig fordrivelse av Jødene fra Tyskland i sin siste preken. Istedet for å gjøre Jødene sjalu med å vise dem Kristi kjærlighet har kirken gjentatte ganger vist sin arroganse ved å proklamere at den har erstattet Israel som Guds utvalgte folk.

Den jødiske Jesus
Rev Simon Ponsonby hevdet i sin tale at kirken har gått svært langt i å fremstille Jesus som ikke-Jødisk. Han satte det hele på spissen, da han sa, at "Gud kom til verden som Jøde og kirken har forsøkt å omgjøre omskjærelsen."

Den Anglikanske presten mener Jesus var en hengitt observant Jøde som helt og fullt oppfylte Loven: "Du kan ikke forstå den djupere meningen med korset om du ikke forstår den Jødiske påsken," sa Ponsonby blant annet, og la til: "Å tilbe en ikke-Jødisk Jesus er å tilbe en falsk Jesus!"