25.07.2013

Obama kan bestemme USA’s juridiske status for Jerusalem.

Fra News that matters
25. juli 2013.

Den Amerikanske Præsident kan bestemme, at alle, der er født i Jerusalem, er født i "det besatte Palæstina".

En føderal appeldomstol omstødte tirsdag en Amerikansk lov, der var designet til at tillade Amerikanske borgere, født i Jerusalem, at vælge at få Israel opført som deres fødested på passet i strid med USA’s langvarige udenrigspolitik.

Et enstemmigt panel, bestående af tre dommere fra ”US Court of Appeals for District of Columbia Circuit” fastslog, at Præsidenten – og ikke lovgiverne – har den suveræne myndighed til at sige, hvem der kontrollerer Den Historiske Hellige By, som både Israelerne og Palæstinenserne gør krav på.

I den Amerikanske regering har Præsidenten den eksklusive "beføjelse til at bestemme, om man skal anerkende en udenlandsk suverænitet," skrev dommer Karen Henderson til panelet.

Siden grundlæggelsen af Israel i 1948 har de Amerikanske Præsidenter undladt at give udtryk for en holdning til Jerusalems status, og efterladt det som et af de vanskeligste spørgsmål, der skal løses i mulige fremtidige fredsforhandlinger.

"State Department", som udsteder pas og rapporterer til Præsidenten, har afvist at håndhæve den lov, der blev vedtaget af Kongressen i 2002, og siger, at den krænker adskillelsen af den udøvende og den lovgivende magt i den Amerikanske forfatning.

Da Præsident George W. Bush underskrev loven, sagde han, at hvis den blev fortolket som obligatorisk og ikke som rådgivende, ville det "gribe utilladeligt ind” i Præsidentens myndighed til at tale for landet i internationale sager.

Anslået 50.000 Amerikanske borgere er født i Jerusalem, og kunne have brugt loven, hvis den blev gennemført, til at anføre Israel som deres fødested. Mens Israel kalder Jerusalem for deres evige og udelelige hovedstad, accepterer få andre lande denne status. Men de fleste, herunder USA, bibeholder deres Israelske ambassader i Tel Aviv.

Source: Ynetnews.com

Kommentar:
For fuldt ud at forstå denne dom må man vide, at højesteret i USA har et flertal af Katolikker.

De benægtet alle, at Jerusalem tilhører det Jødiske folk. Byen Jerusalem tilhører "Kristi vikar", eller Paven i Rom. Kun han kan bevilge nogen status som opsynsmand for Guds by.

Ingen Amerikansk forbundsdomstol kan anfægte den Amerikanske højesterets syn.

Når den Amerikanske højesteret har givet den Amerikanske Præsident retten til at bestemme "accepten af enhver udenlandsk suverænitet", har Barack Hussein Obama dermed nøglen til Jerusalem.

Hvis Obama siger, at byen er besat, kan ingen Amerikansk ambassade udstede pas og skrive, at en mand, der er født i Jerusalem, er født i Israel. En person, der er født i Jerusalem, defineres dybest set som født i "det besatte Palæstina".

Arbejdet med at nedlægge staten Israel fortsætter. Man fjerner Jerusalems legitimitet og siger, at byen ikke er Jødisk eller det Jødiske folks ejendom.

Hvem bekymrer sig om, hvad Gud siger om denne sag?

1 Kong 11:36:
”Jeg vil give hans søn én stamme, for at min tjener David altid skal have en lampe for mit ansigt i Jerusalem, den by jeg har udvalgt til at sætte mit navn på.”

2 Krøn 30:1:
”Hizkija sendte bud ud over hele Israel og Juda, og han skrev også breve til Efraim og Manasse om, at de skulle komme til Herrens tempel i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud.”

Ezra 1:3:
”Må Gud være med enhver iblandt jer af hele hans folk! Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens, Israels Guds, hus; det er den Gud, der er i Jerusalem.”

Det virker som om, lovgiverne i USA har lanceret en krig mod Gud. Det er en krig, USA aldrig kan vinde.