02.08.2013

Flytter USA sin ambassade til Jerusalem?

Fra Odetogisrael.no/
2. august 2013.

Den amerikanske president Barack Obama vil ikke anbefale at USA flytter sin ambassade fra Tel Aviv til hovedstaden Jerusalem. Derimot har nå en gruppe medlemmer av kongressen fremmet et lovforslag om dette.

Medlemmer av Congressional Israel Allies Caucus i den amerikanske kongressen har fremmet et lovforslag om at USA flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem.

Lovforslaget er det siste forsøk på å legge press på Obamaadministrasjonen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, et skritt nåværende administrasjon og tidligere administrasjoner ikke har vært villige til å ta.

Lovforslaget ble fremlagt sist fredag, bare noen få dager før Israel og de palestinske selvstyremyndighetene kom sammen i innenriksdepartementet i Washington for å gjenoppta fredssamtalene.

Tidligere i år foreslo medlemmer av Kongressen og Senatet et lignende lovforslag, som krever at USA skal anerkjenne Jerusalem som hovedstad og flytte ambassaden dit. Obamaadministrasjonen har nå kommet under intenst press fra proisraelske grupper gjennom hele sin presidentperiode for hans manglende evne til å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Nå ber alltså både Kongressen og Senatet president Obama, ved å fremme aktuelle lovforslag, om at han endrer sin holdning. De mener at det nå klart er på tide å anerkjenne Jerusalem som den evige hovedstad for det jødiske folk.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere, og de, der snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem;  men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte." Zak 12:8-10.