20.08.2013

Hvorfor tier en om Bibelens utsagn om Egypt-krigen?

Fra Idag.no/
18. august 2013.

(Debatt): I mange år har jeg etterlyst Dnks lærde teologers forklaring av profetutsagn som skjer nå. Det gjelder det som skjer i vår tid, der samlingen av Guds folk-Israel- samles for annen gang. Første gang var under Moses da Israel kom fra fangenskapet i Egypt til det løftets land Gud ga dem ved Abraham.

Den annen gang er beskrevet slik det skjer i vår tid, der Gud skal samle israelittene fra de folkene de er spredt til, fra alle folkene. Samtidig som Gud holder dom over alle grannefolkene som forakter dem. Esek,28, 25-26.

Vi ser hvordan alle de islamske statene som forakter Israel, nå holder på å ødelegge seg selv, fra Syria til Egypt. Hvorfor vil ikke teologer si noe i lys av Guds ord om det som skjer?

I Jes.19,2 står det at egypterne skal kjempe mot hverandre: "egypter mot egypter….hver mot sin bror og hver mot sin neste". Samtidig har de bekjempet "lørdagsfolket" (jødene), så er turen kommet til "søndagsfolket" (de kristne-kopterne).

Og den samme Jesaias skriver om total ødeleggelse av Damaskus (hovedstaden i Syria): "Byen skal bli en ruinhaug…" Jes.17.1-3.

Dommen mot Israels fiender, som vi ser er innbyrdeskrig, skal føre til at Kairo blir forlatt som et ørkenlandskap, og Nilen blir uttørket. Dette står i Jes.47,19. Memfis som nevnes her er områet der Kairo ligger i dag. Jeg er klar over at vår utenriksminister tenker tradisjonelt og politisk. Men ville det ikke vært til noe hjelp for ham at kloke teologer fikk fortalt ham på en klar måte at Bibelen også har et budskap om vår tid, og de begivenheter som finner sted i hele den arabiske verden?

Av Jan Pedersen, Søgne 18.08.2013 13:58
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Egypt sviker jødene – dømmes nok en gang.