19.09.2013

Midtausten, det profetiske ord og Jesus si attkome.

Av Ivar Fjeld.
2. maj 2012.
Som pdf-fil her.