16.09.2013

Obama og Putin går sammen om 55 kilometer øst for Armageddon.

Fra News that matters
16. september 2013.

To af jordens tre supermagter går sammen om Syrien. Damaskus ligger knapt 55 kilometer øst for Armageddon.

USA's Præsident Barack Obama har budt velkommen til en aftale mellem USA og Rusland, under hvilken Syriens kemiske våben skal være destrueret eller fjernet midt i 2014. Obama ser det som et "vigtigt skridt".

Men en erklæring fra Det Hvide Hus advarer denne uge om, at USA forventer, at Syrien "lever op til sine offentlige forpligtelser".

Det Amerikansk-Russiske rammedokument fastsætter, at Syrien skal give oplysninger om sit lager indenfor en uge. Hvis Syrien undlader at overholde det, kan aftalen håndhæves af en FN-resolution.

Kina, Frankrig, Det Forenede Kongerige, FN og Nato har alle udtrykt tilfredshed med aftalen. Og i Beijing sagde udenrigsminister Wang Yi søndag, at Kina "bifalder den generelle aftale mellem USA og Rusland. ”Denne aftale gør, at spændingerne i Syrien kan lettes," tilføjede han.

Der har dog hidtil ikke været nogen reaktion fra Damaskus.

I erklæringen fra Det Hvide Hus sagde Præsident Obama, at aftalen mellem USA og Rusland "repræsenterer et vigtigt, konkret skridt henimod målet om at flytter Syriens kemiske våben ind under international kontrol, så de i sidste ende kan blive ødelagt".

Source: BBC

Kommentar:
Dagen før valget i Norge sluttede jeg mig til en husmenighed på Sørlandet.

Samtalen drejede sig om Syrien. Mange følte, at det var kompliceret at drage nogle konklusioner af denne konflikt. Jeg sagde: Lad os være enige om, at Syrien er et kompliceret spørgsmål. Men lad os flytte os fra det, der er kaotisk og kompliceret, til noget, der er let at forstå. I sidste ende vil al ondskabens fokus forenes og flytte fra Damaskus over Golanhøjderne til Armageddon. Det vil være alle imod det Zionistiske Israel.

Mange Evangeliske Kristne synes at glemme, at krigen i Syrien også er Guds krig. Det er en forberedelse til den sidste kamp ved Armageddon. Det er Bibelens Gud, der trækker alle nationer henimod slaget i Zion, hvor Han vil holde dom.

Er du én i den skare, der ikke har en anelse om, hvad der foregår?

Læs din Bibel, og deltag i et Kristent fællesskab, der har Jerusalem som sit primære fokus og forstår, at de sidste forberedelser til den endelige krig imod Guds Ord finder sted, og at Messias’ genkomst er nært forestående.