25.10.2013

Iran kan ha atomvåpen innen en måned.

Fra Frie-ytringer.com/
25. oktober 2013.

Iran kan produsere tilstrekkelig mengde uran til en atombombe ved hjelp av sine installerte sentrifuger og lav anriket uranlagre i løpet av en måned, opplyses det i en rapport fra det amerikanske Institute for Science and International Security. Det er et prestisjetungt institutt som vanligvis regnes for å ha en høy troverdighet, skriver den israelske avisen Israel Hayom.

Opplysningene vil derfor legge et betydelig press på den israelske regjeringen for å gå til forebyggende krig mot Iran. Israels statsminister, Bejamin Netanyahu, har gjentatte ganger de siste månedene gjort det klart at landet ikke kan akseptere at et land som Iran, som ved flere anledninger har tatt til orde for å ødelegge Israel, får tilgang til våpen som kan utløse et nytt Holocaust.

Ved hjelp av sitt eksisterende utstyr og uranlagre kan Iran produsere «tilstrekkelig mengde så raskt som ca 1,0 til 1,6 måneder, hvis det bruker all sin nær 20 prosent lavanriket heksafluorid beredskapslager. Brukes bare 3,5 prosent LEU, vil Iran trenger minst 1,9 til 2,2 måneder,» heter det i rapporten.
-------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Iran: Rouhanis to ansikter.
Hvordan ville en Iransk-Israelsk nuklear skudveksling se ud? 
Israel advarer om, at de er nødt til at handle, før atombomben bliver færdig.