25.10.2013

Iran planlægger en "Død over Amerika"-konference.

Fra News that matters
25. oktober 2013.
Af Journalist og Forfatter Ivar Fjeld.

Der er planer om en "Død over Amerika"-konference i Teheran næste måned.

Flere Iranske grupper, der følger den hårde linje, har annonceret planer om en "Død over Amerika"-konference næste måned. Den bliver markeret med Priser på 4.000$ for bedste fotografi, plakat, video, sang og karikatur.

Skønt det Persiske slogan, "Marg bar Amrika," betyder "Død over Amerika", og bliver oversat på den måde i Vesten, er den officielle Iranske oversættelse, "Ned med Amerika."

Støttet af Irans sikkerhedsstyrker og beskyttet af retsvæsenet insisterer de Iranere, der følger den hårde linje, på, at sloganet, "Død over Amerika", bliver råbt i alle offentlige forsamlinger. I søndags brugte Parlamentets medlemmer sloganet ved deres samling.

Den 4. november, årsdagen for Islamiske studerendes overtagelsen af den Amerikanske ambassade i 1979, planlægger høgene en "Stor 'Død over Amerika'-dag." Revolutionsgardens hærførere har lovet, at sloganet vil "genlyde i hele nationen."

Source: New York Times

Kommentar:
Nogle af os spekulerer på, om den politiske elite i Amerika nu rammes af det Skandinaviske syndrom. Denne sindstilstand er at føle sympati for folk, der skade én - især under lange tilbageholdelser eller kidnapninger.

Irans præstestyre har svoret en ed til Satan om, at de vil skade alle Amerikanere. Nu ser Præsident Barack Hussein Obama ud til at være af den opfattelse, at Iranerne har en pointe. Hvis USA dør, får Islam æren, og antallet af tilhængere vil helt sikkert stige.

Ved at underkaste sig et "fredstilbud" fra Iran vil Obama ære sine forfædres "gud". USA er en ung nation, der hidtil har undladt at bøje sig for tilhængerne af Muhammed.