23.10.2013

Islam – underkastelse til hva?

Fra Kommentar-avisa.no/
23. oktober 2013.
Av Lars-Arne Høgetveit.

I en nasjon der folket gjennom flere tiår nå er frarøvet bl.a. kristendommen i grunnskolen og med en regelrett forfølgelse i det offentlige rom av mennesker som peker på fakta om Islam er det ikke til å undres over at Ola Nordmann ikke verken vet eller kan forsvare seg når tema som Islam, Kristendom, Kristen Grunnlov, feminisme etc kommer på agendaen.

Det har vært meningen fra de styrende i alle år at vi skulle havne der i hedenskapet som vi per i dag er, det har de uttalt offentlig – allerede i 1923 ved historiker, professor og nestformann i Ap Edv. Bull der han sa bl.a. følgende i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk." Da passer det vel med inntog av nye religioner for å kunne argumenterer for behovet for multikulturalisme?

I Larvik har man nå siste perioden reist 3 muslimer til henholdsvis Afghanistan, Syria og Kenya for å sloss mot de vantro – minst en av dem hadde sitt åndelige tilhold i den lokale moské. Så hva skjer så i en moské – hva lærer de der?

En meget lesverdig og nøktern bok ”Islam og terrorisme” av dr. Mark Gabriel – ISBN 82-7199-215-5, viser oss et grundig bilde av islam. Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Problemene startet når han begynte å stille spørsmål ved det han doserte ved universitetet.

Men, han skriver i sin bok: ”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg. Gabriel er nøye med å si at han elsker muslimer og vil at de skal blir frelst, men Islam er han imot.

Så skal en avslutningsvis merke seg at hedenskapet henger sammen som vann over hele kloden. Og forskjellene på sosialisme, islamisme og flere ismer er mere nyanser en av praktisk betydning. Det kan dokumenteres en annen gang, at kikker en på disse ismers opphav og mål er veldig mye svært likt, men dette lærer en ikke i norsk skole eller ved våre universiteter.