05.10.2013

Israel tolererer ikke Europas negative holdning til omskærelse.

Fra Ordetogisrael.no/
5. oktober 2013.

Israels utenriksdepartement har kommet med kraftig kritikk overfor Europarådets parlamentariker-forsamling for dets anti-omskjærelsesvedtak fredag, og oppfordrer rådet til å oppheve sitt vedtak.

Israels utenriksdepartement slo kraftig tilbake på Europarådets parlamentarikerforsamling for dets antiomskjærelsesvedtak sist tirsdag, og oppfordrer rådet til å oppheve sitt vedtak, samtidig som utenriksdepartementet uttaler at omskjærelse av gutter ikke kan sammenlignes med kvinnelig genital omskjærelse. Israel mener at vedtaket fremmer hat og rasisme mot jøder i Europa.

I en uttalelse i Times of Israel Daily Edition skriver talsmann Yigal Palmor i Utenriksdepartementet i Israel at: "Omskjærelse av guttebarn er en eldgammel religiøs tradisjon for to viktige religioner, nemlig jødedom og islam, og det er også vanlig blant enkelte kristne kretser samt blant majoriteten av amerikanske menn."

Den resolusjon som ble vedtatt tirsdag av parlamentarikerforsamlingen i Europarådet, blir kalt "mannlig rituell omskjærelse, som er en krenkelse av den fysiske integritet for barn. Denne praksis anses bl.a også som kjønnslemlestelse og fysisk avstraffelse."

Israels utenriksdepartements talsmann Yigal Palmor uttalte på fredag at Europarådet uten opphold bør oppheve sitt vedtak. Han gikk kraftig imøte med Europarådet mot dets uttalelser om at omskjæring var skadelig for mannlige spedbarn. Han sa videre at sammenligningen mellom rituell omskjæresle og "barbarisk praksis og kjønnslemlestelse var i beste fall en forferdelig uvitenhet, eller i verste fall en ærekrenkelse samt antireligiøst hat."

Palmor sa videre "at Europas holdning til denne saken er "et utålelig angrep på en respektabel og gammel jødisk religiøs tradisjon, som er grunnleggende for europeisk kultur. Likeledes angriper rådet moderne medisinsk vitenskap og dens funn. Resolusjonen kaster derfor en moralsk flekk på Europarådet, og fremmer hat og rasistiske tendenser i Europa."

Den rituelle omskjæring av gutter yngre enn 18 år har kommet under angrep i ​​økende grad i Skandinavia og tysktalende europeiske land både av venstreorienterte sekulære og retninger ytterst til høyre, som frykter økende innvandring fra muslimske land.

For et år siden la Tysklands regjering frem en lov, som ville legalisere rituell omskjærelse, hvis den ble utført av en medisinsk faglig personell. Dette kom som en følge av sterk kritikk fra Israels president Shimon Peres samt flere jødiske talsmenn i Tyskland. De kritiserte sterkt vedtaket i en lokal tysk domstol tre måneder tidligere, som kriminaliserte omskjærelse foretatt av to jødiske rabbinere.
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Og Gud sagde til Abraham: »Du og dine efterkommere skal holde pagten i slægt efter slægt.  Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer. Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt." 1 Mos 17:9-13.