04.10.2013

Obama fører USA mod konkurs.

Fra News that matters
4. oktober 2013.

Med 16,9 billioner USD i nationalgæld er det bare et spørgsmål om tid, før Washington DC går konkurs.

USA's Præsident, Barack Obama, har advaret om, at WallStreet bør tage hensyn til, at en Konservativ fraktion af Republikanerne er villig til at lade landet misligholde sin gæld.

Den Amerikanske regering har delvist lukket ned, efter Kongressen ikke kunne blive enige om et budget. De vil løbe tør for kontanter den 17. oktober, medmindre gældsloftet hæves.

Onsdag mødtes Mr. Obama med lederne af nogle af Wall Street's største banker – herunder Goldman Sachs, JPMorgan Chase og Bank of America – for at drøfte gældsloftet og andre økonomiske problemer.

Bankfolkene er medlemmer af ”Financial Service Forum”, en lobbygruppe, som sammen med 250 andre virksomheder har sendt et brev til Kongressen og opfordret den til at hæve grænsen for gæld.

Source: BBC

Kommentar:
Det er almindelig sund fornuft, at man ikke kan blive ved med at låne penge til regeringsdrift. Hvis man gør det, vil man en dag blive nødt til at slukke og lukke.

Barack Hussein Obama fører USA mod konkurs. Den bedste måde at bane vejen for den sidste og endelige Antikris er at skabe kaos og forvirring, så at alle, der ikke har fred med den levende Gud, vil velkomme og hylde en ”Én Verdens Leder”, der igen vil bringe "sikkerhed og orden."

USA har drevet krigsøkonomi til denne dag. Måden at tjene penge på er at skabe endnu en krig. Ved at ernære krige i udlandet holder den Amerikanske regering økonomien gående, og beskytter hjemlandet mod angreb. Beskeden til verden er: "Lad millioner dø i udlandet, så vi kan leve et liv, baseret på hedonisme, materialisme og nydelse".

Obama vil blive den mand, der fører et stærkt bevæbnet Amerika mod kaos. Jeg ville ikke blive overrasket, hvis dele af et fallit Amerika snart ligner dele af Mellemøsten. Skyderi og manddrab overalt.

Joh 14:27:
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”

Jesus har advaret os om det på forhånd. De sidste dage vil blive mere barbariske end nogensinde før. Der vil være en nød og et kaos, som der aldrig har været før på Jorden siden verdens skabelse.

Mark 13:19:
”For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme.”

Men alle sande Messias-troende vil ikke gå i panik og slutte sig til dem, der øver ondt. Vi venter på Jesu genkomst. Han vil komme og redde alle, der lever i lydighed indtil den dag, Han kommer igen.

Amen.

Link til realtidsgælden i USA: http://www.usdebtclock.org/
------------------------------------------------------------------------------------------
”Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans.” Åb 3:10-11.