02.11.2013

Jøderne må tage imod Jesus som Messias.

Fra News that matters.
31. oktober 2013.

"Jeg tror, at det Jødiske folk er nødt til bevidst at acceptere Jesus som deres Messias for at få en plads i den kommende verden."

Disse ord sagde Dr. Mitch Glaser i sin tale ved Calvary Baptist Church. Han er formand for den Messiansk Jødiske gruppe, ”Chosen People Ministries”.

"Jeg tror, at det Jødiske folk er nødt til bevidst at acceptere Jesus som deres Messias, hvis de skal have en plads i den kommende verden."

"Den frelsende tro vokser ud af en ånd, der er oplyst til modtagelse af Evangeliet," fortsatte han. "Når jeg taler om en glorværdig fremtid for Israel og det Jødiske folk, er der ofte nogle mennesker, der misforstår det, og tror, at man kan få denne fremtid uden Kongen, men det kan man ikke. Yeshua er nøglen til alt."

Ifølge en pressemeddelelse fra ”Chosen People” tiltrak konferencen for ”Folket, Landet og Israels Fremtid” i hundredevis af mennesker. Den blev medsponsoreret af Joel C. Rosenberg, en Evangelisk Kristen og bestseller-forfatter, der har skrevet en række bøger med Endetids-temaer.

Konferencen havde berømte videnskabsmænd og talere, herunder Darrell Bock, Craig Blaising, Mike Wilkins, John Feinberg, Craig Evans samt Michael Brown, og var designet "til at hjælpe Kristne til at udvikle en dybere forståelse af aktuelle og fremtidige begivenheder i Mellemøsten i Skriftens lys."

”Chosen People” bemærkede, at alle foredragsholderne var forpligtede på en række Bibelske principper: At Gud har en plan for det Jødiske folk, at Israels land i sidste ende tilhører det Jødiske folk, og at det er afgørende at nå det Jødiske folk med Evangeliet.

Source: Christian Post

Kommentar:
Som Kristen Zionist er jeg overbevist om, at det Jødiske folk har brug for Evangeliet. Det må prædikes for alle Jøder. Abraham, Isak og Jakobs Gud ønsker, at Hans udvalgte folk skal acceptere hans enbårne Søn, Jesus Messias.

John 3:36:
”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.”

Hvorfor har mange Jøder problemer med at acceptere "De Kristnes Messias?"

Det Jødiske folk er altid blevet forfulgt af falske Kristne, der har prøvet at konvertere dem, berøve dem deres jord og ejendom, og endda tvunget Jøder til at blive døbt.

Men Jødedommen er en ufuldstændig religion, så længe Messias mangler. Messiansk Jødedom gør den Bibelske tro komplet. Uden Jødedommen ville der desuden ikke være nogen Messias.

Den gode nyhed er, at Jesu blod er blevet udgydt til syndernes forladelse. Jesus udgød sit blod til frelse for både Jøder og Hedninger.

På grund af denne Bibelske Sandhed støtter jeg ”Chosen People Ministry”. Støt de Messianske Jøder.
--------------------------------
Enkelte afsnit er udeladt.
--------------------------------------------------------------------------------------
"...men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte." Zak 12:10.
--------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Anti-Israelsk aktivisme.