08.11.2013

Når man flirter med de onde åndsmagter.

Fra DLM.dk/
8. november 2013.

Omkring 50 LM’ere deltog ved en tværkulturel inspirationsdag i Esbjerg lørdag den 26. oktober. Helga og Arnfinn Røyland fra Norge var kommet ned til Danmark for at dele deres erfaringer i at fortælle muslimer om kristendom.

Man må kende (til) dem, man vil bringe evangeliet
”Koranen fortæller rigtig meget om Jesus. Faktisk er han den person, der omtales femteflest gange i Koranen,” fortalte Arnfinn Røyland deltagerne, som alle på en eller anden måde er engageret i LM’s tværkulturelle arbejde.

”Koranen omtaler ikke Jesus som Gud og frelser, og der er ikke brug for soning i islam. Man kan nemlig frelse sig selv gennem gerninger. Hvis muslimen ikke hører om Jesus som Gud og frelser, går han fortabt,” understregede han og opfordrede deltagerne til selv at læse koranen for at få en større forståelse for deres muslimske ven eller nabo. More.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Så vidt vides, er Jesus ikke nævnt I Koranen. Der står "Isa", som man oversætter med "jesus". "Allah" oversættes rask væk med "Gud". Men Allah var en månegud.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet."  Efes 6:10-12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: 'Allah' betyder "forbandelse" på Hebræisk - bare en tilfældighed?