09.11.2013

"Netanyahu er i en tilstand af chokeret vantro" og føler sig "vildledt" af Obama-teamet.

Fra Flashtrafficblog.com/
9. november 2013.
Af Joel C. Rosenberg.

Krisen tilspidses hurtigt i USA/Israel-relationerne på grund af den katastrofale atomaftale med Iran.

(Netanya, Israel) — Jeg landede i Israel fredag eftermiddag midt i en krise, der hurtigt tilspidses i relationerne mellem USA og Israel.

Obama-administrationen forbereder at indgå i en katastrofal dårlig nuklear aftale med Iran. Den vil lempe det enorme økonomiske pres på Teheran uden at kræve, at Mullaherne skal afvikle blot en enkelt centrifuge. Israelerne er dybt rystede. Topembedsmændene føler sig forrådt af Det Hvide Hus, da Huset i al hemmelighed har lempet sanktionerne for måneder siden.

Der har længe været spændinger imellem Præsident Obama og Præsident Netanyahu. Der har været tidspunkter, hvor jeg har frygtet et "forlis" mellem de to. Forhåbentlig vil dynamikken ændre sig til det bedre hurtigt. Men i øjeblikket bliver den hurtigt værre og værre.

Bed om, at den frygtelige aftale med Iran vil blive forpurret af en reel aftale, der gør en ende på Irans nukleare våbenprogram. Bed om, at Det Hvide Hus skifter retning, og at Herren ændrer Præsidentens hjerte. Bed om, at lederne i Israel vil være som sønner af Issakar, "som var kyndige i at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre.” (1 Krøniker 12:33) Bed om, at lederne af alle de nationer, der er involverede, vil gå til Bibelen og læse Skriften for at få visdom. Og bed om fred for Jerusalem på dette kritiske tidspunkt.

"Hvis der fandtes et synoptisk kort for diplomatiske storme, ville ”National Weather Service” lægge en orkan-advarsel ud lige nu," bemærkede en førende Israelsk kommentator i Haaretz.

"Vindene blæser koldt, spændingerne er på fremmarch, og temperamentet er begyndt at blusse op i Bermudatrekanten i forbindelserne mellem Israel, USA og det Amerikansk/Jødiske samfund. Og i betragtning af, at turbulensen er forårsaget af et problem, der længe har været anset for at være afgørende for Israels eksistens, kan vi faktisk stå overfor en sjælden Kategori 5, en ”superstorm”, i de Amerikansk-Israelske relationer."

En anden Israelsk avis kaldte tilgangen til Iran fra Det Hvide Hus "skamløs eftergivenhed."

Hvad vil Netanyahu og hans regering gøre nu? Det er stadig uvist. Men overvej Premierministerens kontante sprog. "Israel afviser fuldstændig tilbuddet, og det, jeg siger, deles af mange i regionen, hvad enten de udtrykker det offentligt eller ej. Israel er ikke forpligtet på denne aftale, og Israel vil gøre alt, hvad der skal gøres, for at forsvare sig selv og sikkerheden for sin befolkning."

"Disse kritiske dage i november vil blive husket i mange år fremover," sagde Naftali Bennett. "Den frie verden står foran et vejkryds med et klart valg: Enten stå stærkt og insistere på, at Iran nedlægger sit nukleare våbenprogram, eller overgive sig og tillade Iran at bevare sine 18.500 centrifuger. I årevis fra nu af, når en Islamisk terrorist sprænger en kuffert i luften i New York, eller når Iran affyrer et nukleart missil på Rom eller Tel Aviv, vil det netop ske, fordi der blev indgået en dårlig aftale i disse afgørende øjeblikke. Ligesom i en boksekamp er Irans regime i øjeblikket gået i gulvet, men tællingen er bare sekunder fra 10. Nu er det tid til at øge presset og tvinge Iran til at afvikle sit atomprogram.

Det vil være farligt at ophæve sanktionerne og acceptere en aftale, som giver mulighed for, at Iran kan bevare hele sin uranproduktion. Det vil være farligt, fordi Iran om et, to eller tre år bare vil vende om og få et atomvåben, før verden kan gøre noget for at stoppe det. Det er ikke nok at slukke for centrifugerne. De skal helt afvikles. Vi opfordrer Vesten til at undgå at underskrive en "Dårlig Aftale". Det er Israels ansvar at sikre sikkerheden for sine borgere, og det er præcis, hvad vi vil gøre. Vi vil aldrig afvige fra vores sikkerhed.

Noter fra Mellemøstekspert Daniel Pipes:
"Jeg skrev før det sidste Præsidentvalg at Israels problemer virkelig vil begynde, hvis Obama vinder sin anden periode. Ved Obamas anden indsættelse forudsagde jeg, at han, befriet fra genvalgets begrænsninger, endelig kan udtrykke sine tidligere anti-Zionistiske synspunkter efter et årti med politisk positionering. Vær på vagt overfor en markant værre tone mellem den anden Obama-administration og den tredje Netanyahu-regering. Dette øjeblik er nu over os."

Uddrag fra dækningen i "The Times of Israel":
• Netanyahu sagde, som rapporteret i Israels Kanal 10 og Kanal 2 News, at han havde haft "en hidtil uset konfrontation" med den Amerikanske Udenrigsminister John Kerry i Tel Aviv fredag formiddag om den mulige aftale, som han offentligt beskrev som "en meget, meget dårlig aftale", og som han bønfaldt Kerry om "ikke at haste med at underskrive" eller "genoverveje."

• Netanyahu-regeringen er "i en tillidskrise" med hensyn til Obama-administrationen på grund af den mulige aftale, til dels fordi den tilsyneladende afviger i indhold fra de vilkår, som Kerry tidligere har beskrevet for Netanyahu, rapporterede Israels Kanal 10 News. Andre Israelske rapporter sagde, at Netanyahu føler, at han er blevet "vildledt" af Amerikanerne med hensyn til vilkårene for aftalen.

• "Netanyahu er i en tilstand af chokeret vantro" med hensyn til den forestående aftale, rapporterede Kanal 10 News. De sagde, at Premierministeren ikke havde troet, at en betydelig lempelse af sanktionerne var på bordet i Genève. Han er nu forfærdet over at se, at den nye aftale fastsætter en dramatisk lempelse af sanktionerne mod de klare Iranske løfte om begrænsning af berigelse af uran til 3,5%.

I sine offentlige bemærkninger fredag sagde en klart ophidset Netanyahu, at ifølge aftalen, "får Iran alt, hvad de ønsker på nuværende tidspunkt, og betaler intet." Netanyahu, der som et klart tegn på krisen mellem Israel og USA, leverede bemærkningerne alene og ikke sammen med Kerry, der er på besøg, tilføjede: "Jeg opfordrer Udenrigsminister Kerry til ikke at haste med at underskrive. Vent og genovervej."
---------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Atomforhandlinger spidser til: Nu er Kinas udenrigsminister også på vej til Geneve
Genève: Atomforhandlinger slutter uden aftale