03.12.2013

Barnabas Evangeliet hævder, at Jesus sagde, Muhammed er Messias.

Fra News that matters
29. september 2009.
Genudlægning.

Det første Barnabas Evangelium blev fundet i Spanien, og blev først kommenteret af Pave Sixtus den femte i 1585 e.Kr. Den eneste kopi, der er velbevaret i dag, blev fundet i Italien.

Jeg må tilstå, at jeg ingen anelse havde om, at der var en bog med titlen «Barnabas Evangeliet». Jeg fik et tip af min Muslimske ven og kommentator på dette websted, Al Farooq.

Da denne bog har sin oprindelse mere end 1000 år efter afslutningen af den kanoniserede Hellige Bibel er den naturligvis ikke en del af De Nytestamentlige Skrifter. Men det er stadig værd at bemærke, at denne bog hævder, at Jesus sagde, at den Muslimsk profet, Muhammed, er Messias. Det er en tro, der også afvises af mainstream Islam. Derfor er det en gåde for mig, at Al Farooq mener dette. Hvis jeg ikke tager fejl, fortalte han selv, at Koranen er en falsk bog, da Koranen ikke foregiver, at Muhammad er Messias.

Hvad hævder Barnabas Evangeliet?

Vers 53:6:
«Jesus slog sig i ansigtet med begge hænder, og derefter slog han hovedet mod jorden. Da han havde løftet hovedet, sagde han: Forbandet være enhver, der vil indføje i mine ord, at jeg er Guds søn».

Derudover siger Barnabas Evangeliet, at Jesus undslap korsfæstelsen ved at blive taget levende til himlen, mens Judas Iskariot, forræderen, blev korsfæstet i hans sted. Denne overbevisning - navnlig at Jesus er Guds profet, og at han blev taget til himlen i live uden at blive korsfæstet – er i overensstemmelse med Islamisk overbevisning.

Jesus er beskrevet som en profet og ikke som Guds søn [vers 35] , mens Paul kaldes «den bedragede».

Hvad var formålet med, at skrive og udgive denne bog?
Barnabas Evangeliet ses som et forsøg på at sammenstille elementerne fra Kristendommen og Islam. Nogle anti-Treenigheds forudsigelser i det sekstende århundrede forsøgte at forlige Kristendom, Islam og Jødedom; på grundlag af meget ens argumenter om dem, der er repræsenteret i Barnabas Evangeliet - som argumenterer for, at frelsen forbliver uafklaret indtil endens tid - kunne enhver af de tre religioner være en gyldig vej til himlen for deres egne troende.

Den slags tværreligiøs dialog er meget populær i dag. Det eneste, Katolikker, Islam og ikke-Torah observerende Jøder skal gøre, er at læse Barnabas Evangeliet og være enige om, at dette er «sandheden».

De døde vil opstå fra helvede
Et andet fascinerende element i Barnabas Evangeliet er, at det omfatter et løfte om, at de døde får en chance for at stige op fra helvede. Det er også meget lig Den Romersk-Katolske og Muslimske tro, at der vil være et sted for dom hinsides døden. Katolikker kalder dette sted Skærsilden. Denne fejlagtige undervisning afviser, at dommen allerede har fundet sted, da Jesus betalte forsoningen på korset og genløste menneskeheden, og selv påtog sig den dom, mennesker fortjener. Kun personer, der ikke tror på Jesus, vil blive dømt.

Sandheden er, at dette «evangelium» er en forfalskning.

Mennesker, der ønskede at forfalske sandheden om Jesus 1500 år efter Hans død og opstandelse, vil efterlade fingeraftryk af svig.

Ligesom påstanden om, at Jesus sejlede tværs over Genesaret Sø til Nazareth. Nazareth er en by inde i landet. Og Barnabas Evangeliet forklarer, at Jesus gik op til Kapernaum, som ligger ved søbredden.

Denne falske bog hævder også, at Jesus blev født i Pontius Pilatus’ regeringstid, som først begyndte efter år 26 e.Kr. I kapitel 22 taler dette falske evangelium om vin, der blev lagret i træfade, som det var karakteristisk for Gallien og Norditalien. Der var ingen eg eller træer, der var egnet til en sådan opbevaring i Israel. Derfor brugte de vinskind og krukker.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------