14.12.2013

Det Jordanske parlament: Jihad aktioner mod Israel kan ikke betragtes som "terrorisme"

Fra Jihadwatch.org/
12. december 2013.

Og husk: Jordan formodes at være "moderat". Under alle omstændigheder er dette en nem måde, hvorpå de kan erklære, at de er imod "terrorisme", samtidig med at de støtter Jihad mod Israel. Og godtroende Vestlige analytikere (der er utallige), vil pligtskyldigt klassificere dem som "moderate" og "imod terror."

"Underhuset støtter ændringsforslaget til ”State Security Court Law”, af Khaled Neimat for The Jordan Times, den 11. december (tak til Elder of Ziyon):

AMMAN – Underhuset godkendte onsdag et udkast til ændringer af ”State Security Court Law” (SSC) efter omfattende drøftelser af dens bestemmelser.

De deputerede udelukkede efter forslag fra Tareq Khoury (Zarqa, 1. distrikt) "modstands-handlinger" mod Israel fra rettens kompetencer.

De aftalte, at eventuelle aktioner mod Israel derfor ikke kunne være "terrorisme". Følgelig vedtog de en bestemmelse, som ser bort fra aktioner mod Israel som terror-forbrydelser.

Ændringsforslagene begrænser SSC’s jurisdiktion til de fem forbrydelser, der er angivet i forfatningen: Forræderi, spionage, terrorisme, narkotika og falskmøntneri.

Lovforslaget vil blive sendt til senatet til votering og påtegning, hvorefter det vil blive videresendt til Hans Majestæt Kong Abdullah til ratificering...

”Elder of Ziyon” har udtalelser om, at Jihad er en individuel pligt for enhver Muslim, og hvad mere er - det er sagt af en Kristen lovgiver i Jordan her.