14.12.2013

Israel blir fullverdig medlem av EU´s atomforskningssenter.

Fra Ordetogisrael.no/
14. december 2013.

Israel er det første ikke-EU medlem, som blir medlem av European Organization for Nuclear Research. Israels vitenskapsminister sier at dette er en eminent vitenskapelig og diplomatisk bragd for Israel.

Det styrende råd i CERN - den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, som er verdens fremste partikkelfysikklaboratorium, vedtok enstemmig sist torsdag å akseptere Israel som et fullverdig medlem av organisasjonen. Israel er dermed det første ikke-europeisk som oppnår en slik status.

CERN sier at Israel vil bli tatt opp som fullverdig medlem når landet formelt varsler UNESCO at de har ratifisert CERN-konvensjonen.

CERN´s generaldirektør Rolf Heuer sier i en uttalelse, at Israel som fikk observatørstatus i 1991 og deretter ble assosiert medlem i 2011, vil bli det 21. medlemsland som nå blir fullverdig medlem.

"Den israelske vitenskapelige samfunnet har vært en meget god vitenskaplig deltaker i CERN i løpet av årene de har vært assosiert medlem. Jeg ser frem til å ønske Israel velkommen som vår 21. medlemsstat og til å intensivere samarbeidet med landet," sa Heuer.

"Jeg er svært imponert over kvaliteten på israelsk forskning og landets forskere," sa CERN´s forskningsdirektør Sergio Bertolucci.

CERN ligger i Genève og driver Hadron Colliderreaktoren, som er verdt vel 60 millioner norske kroner. Reaktoren lager høyenergi kollisjoner av subatomære partikler, noe som gjør den til det største forskningssenter i sitt slag i verden. Israel skal betale CERN nærmere 100 millioner norske kroner i året i medlemskontingent.

40 israelske forskere arbeider for tiden i CERN, bl.a. professor Giora Mikenberg og professor Eilam Brutto fra Weizmann Institute samt professor Eliezer Rabinovici fra det hebraiske universitetet i Jerusalem og professor Shlomit Torem fra Technion, Israel Institute of Technology. Fire israelske doktorgradskandidater og 22 israelske stipendiater deltar i dag i ulike CERN prosjekter i Geneve.

"Dette er et veldig spesielt og sterkt øyeblikk for Israel og for israelsk vitenskap," uttalte professor Rabinovici, som fungerer som leder av det israelske Academy of Science National Committee for High Energy Physics."

Israels vitenskap- og teknologiminister Yaakov Peri sa i en uttalelse: "Israelske vitenskapsmenn har bevist nok en gang at de med sine eminente vitenskapelige og diplomatiske prestasjoner kan bygge bro mellom Israel og Europa."

Utenriksminister Avigdor Lieberman sa: "Dette er en stolt dag for israelsk vitenskap ."