09.12.2013

Romersk Katolicisme er Hinduistisk.

Fra Christianspooksite/

Romersk Katolicisme har mange traditioner og overbevisninger, der har rod i Hedenskabet. Her er lighedspunkterne mellem Katolicisme og Hinduisme:

1. Hinduer tilbeder mange guder, og Katolikkerne tilbeder mange Helgener, begge med afbrænding af stearinlys og røgelse foran statuer. Begge bruger billeder, ikoner, musik og rituelle bønner som middel til at skabe en atmosfære i tilbedelsen. Mens Hinduer messer rituelle "mantraer", messer Katolikkerne rosenkrans-bønner.

2. Begge har overdådigt velhavende templer, fyldt med statuer og gyldne kulturgenstande.

3. Begge har et præsteskab, der fungerer som mellemmand mellem mennesker og Gud. Begge ser på deres respektive præster som en separat kaste, forskellig fra lægfolk. Begrebet "et præstedømme af alle troende" er i praksis fremmed i begge religioner.

4. Begge mener, at retfærdiggørelse ikke kan ske ved troen alene - gode gerninger er absolut nødvendige. Begge mener, at fortjeneste kan oplagres, og at gerninger i livet kan forårsage forfremmelse eller degradering i det "næste liv."

5. Begge har et fysisk center for tilbedere på pilgrimsrejser. For Katolikker er det St. Peter i Rom, mens Hinduer rejse mange miles til floden Ganges. Begge religioner mener, at pilgrimsrejser til disse hellige steder vil resultere i fortjeneste for tilbederne.

6. Begge tror på effekten af "helligt vand" i forskellige rensningsritualer.

7. Begge mener, at alle har brug for "perfektionering", før de kommer til den ultimative belønning. Katolikkerne ser en tid i skærsilden som nødvendig for at perfektionere karakteren, mens Hinduer mener, at reinkarnation er de nødvendige skridt mod perfektionisme.

8. Begge tror på effektiviteten af gentagne ofre. Katolikkerne tror, at messen effektivt tilbyder Kristus igen og igen som et offer for synder, mens Hinduerne skænker deres guder blomster som offer.

9. Begge religioner har en stærk tro på, at åndelige øvelser vil løfte tilbederne ud af den daglige trummerum, og fremme en mystisk og overlegen forståelse af eksistensen. St. Ignatius er ikke meget anderledes i sit syn på "åndelige øvelser" end den Hinduistiske mystiker i sin koncentration om at undslippe denne fysiske verden og komme i Nirvana.

10. Begge religionerne tilbeder en gudindemoder. Hinduer tilbeder gudinden, Durga, som den øverste mor, mens Katolikkerne ser Maria som den øverste mor.

Naturligvis kan det bemærkes, at Hinduismen er polyteistisk (tilbede mange guder), mens Katolicismen er monoteistiske (tilbede én Gud). I praksis tilskynder Katolicismen tilbederne til at se Maria og Helgenerne som mellemled mellem Gud og menneskeheden. Men ifølge 1Tim 2:5 er der kun én mellemmand mellem Gud og os (Jesus Kristus), så når Katolikkerne bøjer sig for Helgener som mellemmænd, sætter de disse Helgener i stedet for Jesus Kristus, og tilbeder i realiteten mange guder.

Men nu har Katolicismen stadig Jesus Kristus og det grundlæggende Evangelium som fundament, så den oprigtigt søgende kan finde frelse gennem Kristus. Men ved at tilføje så mange traditioner, der ikke er funderet på Guds Ord, begraver Den Romersk-Katolske organisation Sandheden under mange lag falsk overbevisning.

Som Professor Walter Veith bemærker i sin bog ”Sandheden betyder noget”( Truth Matters), er "Katolicismen nøglen til at forene Kristendommen med Hedenskabet og derved frembringe det endelige frafald, der er profeteret om i Åbenbaringsbogen."