04.12.2013

Ulovlig for jøder å bo i Judea og Samaria?

Fra Frie-ytringer.com/
4. december 2013.

Den Israelkritiske norske utenriksministeren hevder at israelske bosetninger på Vestbredden er ulovlig. Det finnes ingen juridisk begrunnelse for denne påstanden, hevder Dag Øyvind Juliussen i Den Kristne Ambassaden i Jerusalem Han viser både til vedtak i San Remo-konferansen i 1920, Folkeforbundet, Oslo-avtalen og jødenes historiske røtter.

«Under San Remo konferansen i april 1920 ble Palestina mandatet opprettet. Mandat området bestod av dagens Israel og Jordan. Hensikten med mandatet var opprettelsen av et hjemland for det jødiske folk. I strid med mandatet delte Storbritannia området ved å gi ¾ deler av området til Hashemittene som førte til opprettelsen av staten Jordan,» skriver Dag Øyvind Juliussen på nettsiden til Den Kristne Ambassaden.

«I 1922 vedtok Folkeforbundet, FNs forløper, Palestina mandatet. Da ble det gjeldende folkerett at dagens Israel, inklusiv både Gaza, Judea og Samaria, kalt Vestbredden skulle bli et hjemland for det jødiske folk,» skriver han, og fortsetter:

«Judea og Samaria, kalt Vestbredden var ment å bli et hjemland for det jødiske folk, men Jordan okkuperte området ulovlig i 19 år fra 1948 til 1967, før det kom under israelsk kontroll. Israel har med andre ord ikke okkupert en annens stats område.

Man referer ofte til Art. 49 i den 4. Genève konvensjonen når påstandene om ulovlige israelske bosetninger fremsettes. I følge den Internasjonale Rød Kors Komiteen ble denne artikkelen vedtatt for å hindre nazistene i og tvangsforflytte større befolkningsgrupper. Dette er ikke relevant for israelsk bosetninger.

Det er ikke noe i Oslo-avtalen som bestrider Israels rett til å bygge boligene i de aktuelle administrerte områdene. Derimot er de et tema for «avsluttende» forhandlinger.

Israel kritiseres for boligbygging i «Palestina» eller de «palestinske områdene», men en slik enhet finnes ikke. Det har aldri eksistert noen palestinsk stat eller nasjon opp i gjennom historien.

Når det er tale om historisk tilknytning til området er det jødene som utvilsomt har de eldste og mest omfattende røttene.

Dersom det skulle bli opprettet en ny arabisk stat kalt Palestina, hvorfor skal ikke jøder kunne bo i denne, når det bor omkring 1,5 millioner arabiske statsborgere i Israel? At dagens politikere i realiteten vil etnisk rense Judea og Samaria for jøder, er en ny skamplett i historien. Vi sier selvfølgelig nei til et jødefritt Judea og Samaria!»