21.01.2014

– Bare gi meg Jesus!

Andagt fra Dagen.no/
21. januar 2014.
Av Håkon C. Hart­vedt.

«Det er jo dette bud­ska­pet det til syv­en­de og sist hand­ler om.»

Tittelen på denne andakten er også tittelen på en bok av Billy Graham sin datter, Anne Graham Lotz. Og det er jo dette budskapet det til syvende og sist handler om.

Jeg husker at jeg som ung kom nokså opprørt hjem etter en diskusjon om kristne spørsmål. Min far som var leder for sykemisjonen i menigheten han gikk i, og som hadde sittet på en rekke dødsleier, sa da til meg: – En ting har jeg sett: På slutten handler det bare om Jesus!

Det var også kjente predikanter som Spurgeon og Hallesby sin konklusjon. På slutten av sine liv sa de begge noe sånt som: – Nå er hele min tro: Jesus Kristus døde for meg!

Når apostelen Johannes, i slutten av sitt første brev ønsker å veilede menighetene det ble sendt til, er det dette han trekker fram.

Han sier: «Elskede. Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.» (1. Johannes brev 4:1-3)

Jesus alene mitt hjerte skal eie,
Jesus alene der inne skal bo,
Intet hans kjærlighet her kan oppveie,
Bare hos Jesus min sjel finner ro.