29.01.2014

Hvorfor forfølgelse?

Fra Endtimebibleprophecy.
27. januar 2014.
Af Gordon King.

Jesu Kristi Kirke vil blive forfulgt af en ikke-troende verden - en verden fuld af ondskab og vold. Som Kristne og en del af Kirken skal vi forfølges. Vi skal hades af verden.

Verden hader Sandheden, fordi Sandheden gør ondt og domfælder vore synder. Ingen ønsker at få at vide, at det, de gør, er forkert, og at de skal omvende sig og tro. Det føles bare ikke godt. Så når Kristne fortælle verden, at de er syndere, der skal omvendes, vil der selvfølgelig komme modstand og had imod dem.

Førhen, når jeg blev angrebet og forfulgt, troede jeg, at jeg måske skulle holde op med at fortælle det. Men hvis det er fra Herren, så må jeg regne med, at det er rigtigt?

Herren har ledt mig ind i en specifik tjeneste for Ham. Han har ledet mig, rådet mig og hjulpet mig hele vejen. Han har givet mig midlerne undervejs. Det er Ham, der får mig til at gøre Hans vilje. Derfor må jeg holde kursen og fuldføre løbet, uanset forhindringerne.

At blive forfulgt for sin tro på Gud er ikke let. Det kræver en solid tro, mod, tålmodighed og udholdenhed. Uden dette vil man næsten helt sikkert falde fra. Vi må huske på, at det er Gud, der sørger for os - Gud, der giver os tro, mod, tålmodighed og udholdenhed.

Den smerte og lidelse, som Kristne gennemgår for deres tro på Jesus Kristus, er svær at udholde, men den er nødvendig. Det er et offer, vi bringer Herren. Hvis vi lever for Gud og ikke lider forfølgelse for det, hvilken ære giver det da Gud? Hvis vi lider forfølgelse for vor tro på Gud, bringer det Ham hæder og ære.

Det er svært at forstå, og mange Kristne er ikke enige med mig, men jeg tror i min ånd og sjæl, at det er sandt.

For Guds børns lidelser for Ham er vore ofre til Ham, som ofrede Jesus for os. Det viser Gud, hvad der bor i hjerte, sjæl og sind. Han ved det allerede, men Han ønsker, at vi skal vise Ham det og demonstrere det for Ham. Ligesom med bøn, ved Han allerede, hvad vi tænker, men Han vil have os til at fortælle Ham det. Han vil have os til at bøje os og udøse vort hjerte for Ham.

Ved at bliver forfulgt, tilbeder vi vor Herre og Frelser. Vi viser Ham, hvor meget vi elsker og stole på Ham.

Må Gud velsigne jer og vejlede jer på vejen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Rom 12:1-2.

"Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres." Joh 15:20.
------------------------------------------------------------------------------------------------